Mr. Stijn van Engelen is werkzaam als jurist bij Eldermans| Geerts. Voordat hij bij Eldermans|Geerts kwam werken heeft hij ervaring opgedaan bij een grote zorgverzekeraar. Door zijn ruime ervaring in de zorgsector is hij expert op het gebied van gezondheidsrecht. Hij adviseert daarin voornamelijk over verzekeringsvraagstukken, waarbij hij zorgaanbieders in zowel Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bijstaat.

Stijn luistert daarbij goed naar de wensen van de cliënten en denkt graag mee om tot de best passende oplossing te komen.

Stijn denkt graag na over welke ontwikkelingen er binnen de zorg in de toekomst aankomen en welke impact dit heeft. Daarbij denkt hij na over de vraag hoe de zorg beter ingericht kan worden en op welke manier dit kan om een gezond gezondheidsstelsel te behouden. Stijn denkt dan ook graag met u mee over innovaties, nieuwe zorgprogramma’s, ketenbrede ontwikkelingen.

Tot slot is Stijn ook docent bij De Zorgacademy.