EG Collectief voor CZ farmacie 2017-2018

CZ houdt voor de contractering 2017 wederom vast aan een maximum aantal apotheken die een collectief mag vertegenwoordigen. Per saldo betekent dit dat een aantal apotheken die zich voor CZ niet bij het collectief waar zij zich wel voor de overige verzekeraars door laten vertegenwoordigen, nog wel kunnen meedoen bij het collectief van Eldermans|Geerts.

Vorig jaar hebben wij voor een collectief van ruim 80 apotheken onderhandeld met CZ voor aanvullende afspraken. Dit jaar zullen wij dat weer doen.

Wat kost het?

Gelet op de ervaringen vorig jaar verwachten wij het proces dit jaar nog efficiënter te kunnen inrichten en onze werkzaamheden ten aanzien van de onderhandelingen met CZ te kunnen doen voor € 200,= ex btw per apotheek. Hoewel dit geen voorwaarde is, gaan wij er wel vanuit dat net als vorig jaar tenminste 80 apotheken meedoen met ons collectief.

Wie kan meedoen?

Ons is niet precies bekend voor welke apotheken voor 2017 speelt dat zij voor CZ niet mee kunnen doen bij het collectief dat hen voor de andere verzekeraars wel vertegenwoordigt. wel. Wel is duidelijk dat dit een groot deel van de apotheken die wij in 2016 reeds hebben bijgestaan betreft. Wij willen ons collectief graag verder uitbreiden omdat wij van mening zijn dat als ons collectief groter is, wij CZ ook meer kunnen bieden en ook meer kunnen bereiken. Wij doen dan ook een oproep dat u uw collega’s in de regio waarvan u het vermoeden heeft dat dit ook voor hen speelt op onze dienstverlening wijst.

Wat willen jullie bereiken?

Wij bemerken dat de meeste apotheken die voor CZ niet mee kunnen doen zogenaamde buitengebied apotheken zijn met een verhoudingsgewijs laag aantal CZ-verzekerden. Dit zien wij als een voordeel en een unieke kans om voor deze groep specifieke afspraken te maken die buitengebied apotheken van belang zijn. Voor 2016 hebben wij hiervoor goede afspraken met CZ kunnen maken en wij gaan er vanuit dat dit voor 2017 ook zal lukken.

Wat zijn de voorwaarden om mee te kunnen doen?

De voorwaarden voor deelname aan het EG Collectief voor CZ farmacie 2017-2018:

  1. dat u ons opdracht geeft om u voor CZ ten aanzien van de contractering farmacie 2017 en/of 2018 te vertegenwoordigen
  2. u verklaart voor 1 januari 2017 te zijn aangesloten bij NControl
  3. u instemt met de vergoeding voor onze dienstverlening ad € 200,= ex btw (per jaar)
  4. u ermee instemt dat via NControl gegevens kunnen worden uitgewisseld met Eldermans|Geerts en/of CZ in het kader van aanvullende afspraken

Waarom NControl?

Omdat wij richting CZ op  apotheek overstijgend niveau afspraken zullen maken en daarom ook apotheek overstijgend moeten rapporteren, is het van belang dat alle apotheken die bij ons collectief zijn aangesloten gebruik maken van eenzelfde systeem.

Kan een voormalig BENU/Mediq apotheek ook meedoen?

Los van de apotheken die zelfstandig periodiek een afweging maken door welk collectief zij zich willen laten vertegenwoordigen beseffen wij goed dat er ook een behoorlijke groep apotheken is die als gevolg van de overname van Mediq door BENU en de voorwaarden die de ACM daaraan heeft gesteld noodgedwongen een ander collectief moeten zoeken. Ook voor deze apotheken staat onze dienstverlening open. Wel zullen deze apotheken ook moeten voldoen aan de eis dat zij voor 1 januari 2017 gebruik zullen maken van NControl.

Aanmelden / meer informatie

Wilt u meedoen met het EG Collectief voor de contractering CZ Farmacie 2017-2018 of meer informatie? Dat kan. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen via zorgmakelaar@eldermans-geerts.nl

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief