EG Collectief voor CZ farmacie 2019-2020

Overeenstemming met CZ voor kleine  apotheken

Eldermans|Geerts heeft voor 2019-2020 een principe akkoord bereikt met CZ voor een overeenkomst farmacie voor apotheken met een klein marktaandeel CZ (<6.000 receptregels CZ op jaarbasis). De overeenkomst ziet op de jaren 2019-2020 en kent als belangrijkste kenmerk dat apotheken zijn vrijgesteld van het preferentiebeleid en enkele andere specifieke verplichtingen die niet goed passen bij een laag volume aan receptregels. CZ komt hiermee de apotheken in haar buitengebied tegemoet in de door hen ervaren administratieve lasten. Ter compensatie van het nadeel dat CZ heeft als gevolg van een lager volume dat zij aan de leveranciers van de preferente geneesmiddelen kan aanbieden, zal voor de apotheken die voor deze optie kiezen een geringe korting op het tarief gelden ten opzichte van het basiscontract.

Apotheken die interesse hebben aan deelname en voldoen aan de eis (<6.000 CZ-regels op jaarbasis) kunnen zich aanmelden via post@eldermans-geerts.nl onder vermelding van “deelname aan EG collectief kleine apotheken.”

Apotheken die zich reeds aangemeld hebben voor het EG Collectief hoeven niet op dit bericht te reageren. Zij zullen separaat worden aangeschreven om aan te geven of zij in aanmerking willen komen voor dit contract of niet.

N.B. apotheken in het kerngebied van CZ zijn uitgesloten van deelname. Startende apotheken in het kerngebied van CZ die nog geen 6.000 CZ-regels op jaarbasis hebben maar dit naar verwachting in de toekomst wel zullen halen kunnen niet meedoen met dit specifieke collectief.

Eldermans|Geerts heeft overigens voor de overige apotheken die meer dan 6.000 CZ-regels op jaarbasis ook een mooie afspraak kunnen maken met CZ. Apotheken die met het EG-collectief 6000+ mee willen doen, kunnen contact opnemen.  

Wat zijn de voorwaarden om mee te kunnen doen?

In tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen in beginsel alle apotheken meedoen aan het collectief voor 2019/2020. Wel is het goed om te beseffen dat wij ons primair richten op afspraken die van belang zijn voor apotheken met een klein marktaandeel CZ. Het grootste deel van ons collectief bestaat immers uit dergelijke apotheken. Wij zien dit als een voordeel en een unieke kans om voor deze groep specifieke afspraken te maken die buitengebied apotheken van belang zijn, zoals vrijstelling van het preferentiebeleid.

De voorwaarden voor deelname aan het EG Collectief voor CZ farmacie 2019-2020:

  1. dat u ons opdracht geeft om u voor CZ ten aanzien van de contractering farmacie 2019 en/of 2020 te vertegenwoordigen
  2. u instemt met de vergoeding voor onze dienstverlening ad € 200,= ex btw (per jaar)
  3. u ermee instemt dat via gegevens over uw apotheek door een derde partij, bijvoorbeeld NControl maar ook CZ, kunnen worden uitgewisseld met Eldermans|Geerts en/of CZ  en omgekeerd.


*De voorwaarden voor grote apothekers zijn gelijk aan die van kleine apothekers
Aanmelden apothekers EG collectief
Akkoord *

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief