MENUMENU
Eldermans | Geerts Advocaten
Juridisch specialist in de zorg

Kwaliteitsstatuut GGZ voorwaarden regiebehandelaar / medebehandelaar

Inzet van behandelaren binnen de GGZ

Inleiding

In de overeenkomsten van zorgverzekeraars wordt voor de inzet van regiebehandelaren/medebehandelaren sinds de inwerkingtreding van het kwaliteitsstatuut steeds vaker uitsluitend verwezen naar het kwaliteitsstatuut. Voorheen namen verzekeraars nog veel beperkende voorwaarden in de overeenkomst op (denk aan verhoudingen inzet regiebehandelaar/medebehandelaar etc.)

Wat betekent dit nu voor de zorgaanbieder, wat mag wel wat mag niet?

In onderstaande overzicht hebben wij opgenomen welke behandelaar in welke situaties regiebehandelaar mag zijn volgens het Kwaliteitsstatuut.

Soort zorgRegiebehandelaar
GBGGZGZ-psycholoog
Psychotherapeut
Klinisch psycholoog
Klinische neuropsycholoog
GGGZPsychotherapeut
Klinisch psycholoog
Klinische neuropsycholoog
Psychiater

Voor instellingen geldt volgens het Kwaliteitsstatuut een uitbreiding op bovenstaande tabel met de volgende beroepen:

GBGGZSGGZ*
verpleegkundig specialist ggz verslavingsarts
de specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater (dementie)de specialist ouderengeneeskunde
de verslavingsarts (bij verslaving en/of gokproblematiek)de klinisch geriater
de verpleegkundig specialist ggz
de GZ-psycholoog
N.B. Binnen de GBGGZ is altijd een psychiater of klinisch psycholoog beschikbaar.

* Bij ggz-instellingen worden behandelingen binnen de gespecialiseerde ggz gegeven vanuit multidisciplinaire teams. Er is altijd een psychiater of klinisch psycholoog lid van een multidisciplinair team. De uiteindelijke keuze voor een regiebehandelaar wordt gemaakt in overleg met de patiënt/cliënt of diens vertegenwoordiger en vastgelegd in het behandelplan en de behandelovereenkomst.

Medebehandelaren

Ook over de inzet van medebehandelaren binnen de GGZ nemen zorgverzekeraars sinds de inwerkingtreding van het kwaliteitsstatuut vaak niets meer op. Dat betekent niet dat er geen beperkingen zijn. Op grond van het Kwaliteitsstatuut dient vrijgevestigde regiebehandelaar in de GGZ de volledige behandeling zelf uit te voeren (met uitzondering van opleidelingen of waarneming), waardoor de vrijgevestigde zorgaanbieder op grond van het kwaliteitsstatuut geen medebehandelaren in kan zetten. Wij zijn druk bezig om een alternatief (model)kwaliteitstatuut aan te bevelen op grond waarvan het (onder voorwaarden) wel is toegestaan om medebehandelaren in te zetten. Wij hebben dit onder andere voorgelegd aan P3NL en het Zorginstituut Nederland.

Voor instellingen geldt dat het inzetten van medebehandelaren wel is toegestaan, maar ook daarvoor gelden wel beperkingen.

Voor een volledig overzicht wijzen wij naar het Model Kwaliteitsstatuut.

Beperkingen in de polisvoorwaarden van de patiënt

Daarnaast kan het voorkomen dat in de polisvoorwaarden van de patiënten nadere bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van regie- of medebehandelaren. Zo kunnen verzekeraars besluiten kring van regiebehandelaren in te perken.

Indien u vragen heeft over de inzet van behandelaren binnen de GGZ kunt u contact opnemen via post@eldermans-geerts.nl.

 

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief