Zorgbrede Governance Code 2017 binnen de GGZ

De zorgbrede Governance Code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg.

Voor wie?

 • Zorgaanbieders en dochterondernemingen die zijn aangesloten bij één van brancheorganisaties die de code hebben opgericht verplichten zichzelf met hun lidmaatschap tot toepassing en naleving van de code.
 • Voor zorgaanbieders die gecontracteerd als instelling willen werken, aangezien verzekeraars de code vaak als eis stellen.
 • De principes gelden in beginsel voor alle rechtsvormen.
 • Het maakt wel uit of er meer of minder dan 50 werknemers in de praktijk werken. Net als bij de WTZi.

Minder dan 50 werknemers?

Kleine zorgaanbieders kunnen volstaan met een zogenaamd verlicht regime. Voldaan moet worden aan onder andere de volgende vereisten:

 • Goede zorg (Principe 1 van de code) Basis kwaliteitseisen die grotendeels overlappen met het kwaliteitsstatuut, de WKKGZ, de wet BIG en de WGBO. Neem deze door. Hier voldeed u als vrijgevestigde waarschijnlijk al aan.
 • Waarden en normen van de raad van bestuur (principe 2 van de code). Heeft u een raad van bestuur? Dan dient u ook bij een klein bedrijf ook ‘voor zover relevant’ te voldoen aan deze vereisten. Er kan overlap zijn met het de WTZi voorwaarden. Voorbeelden van dingen die vastgelegd moeten worden zijn hoe de RvB omgaat met belangenverstrengeling, wat de normen en waarden zijn van de RvB etcetera.
 • Bij kleine organisaties zijn medezeggenschapsorganen niet wettelijk voorgeschreven. In dat geval kan de organisatie voorzien in andere vormen van medezeggenschap die past bij het karakter van de organisatie. De zorgorganisatie dient verantwoording af te leggen over de manier waarop de code is toegepast. Leg dus schriftelijk vast HOE dit geregeld is.

Meer dan 50 werknemers

 • Bij meer dan 50 werknemers moet er aan alle principes uit de code worden voldaan. Soms betekent dit het schriftelijk vastleggen van bepaalde procedures, waarden en/of uitgangspunten voor de bedrijfsvoering.
 • Dat er wordt gehandeld volgens de principe van de code moet bij een BV in de statuten staan. Anders is het ook mogelijk het via een schriftelijke verklaring te doen.
 • Elke zorgaanbieder kan zelf bepalen wat voor haar de beste formulering van de artikelen van de statuten zouden moeten zijn en hoe zij inrichting geeft aan de principes.

Wat als ik niet aan de code voldoe?

 • In eerste instantie is het een interne gelegenheid om aan de code te voldoen, dus een taak van het bestuur en de raad van toezicht.
 • Daarnaast is Governancecommissie Gezondheidszorg ingesteld waar belanghebbende een geschil kunnen voorleggen. De commissie onderzoekt het geschil en doet een uitspraak, die ter publicatie op de website van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg komt.
 • Een organisatie als de IGJ kan dit als signalement zien om zelf onderzoek te doen.
 • Het kan ook een reden voor de zorgverzekeraar zijn om u geen contract meer aan te bieden, gezien de zorgbrede governance code vaak een inkoopvoorwaarde is.

Eldermans | Geerts kan je desgewenst assisteren met het implementeren van de Zorgbrede Governance code.

 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief