Mondzorg

Mondzorgprofessionals

De specialisten van Eldermans|Geerts hebben door de jarenlange ervaring in de mondzorg goed zicht op de juridische aspecten waar mondzorgaanbieders in de praktijk tegenaan lopen. Of het nu gaat om tandartsen, orthodontisten, parodontologen, implantologen of tandprothetici. Ons kantoor kent de juridische aangelegenheden waar de beroepsgroep mee te maken heeft. Naast de individuele begeleiding van deze mondzorgprofessionals, is Eldermans|Geerts tevens huisadvocaat van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).

Zorgverzekeraar en toezichthouders

De mondzorg ligt de laatste jaren onder een vergrootglas van de zorgverzekeraar en de toezichthouder. Denk alleen al aan de controles door de zorgverzekeraar ten aanzien van de C22, het declareren van de behandelcodes C29, V21 en V60 en toepassen van röntgenonderzoek bij kinderen. Nog recenter zijn de controles met betrekking tot materiaal- en techniekkosten en op doelmatigheid van zorg, bijvoorbeeld bij sealings.

Naast zorgverzekeraars controleren ook toezichthouders op naleving van wet- en regelgeving. Denk daarbij aan IGJ, dat toeziet op de uitbesteding van taken aan tandartsassistentes en naleving van de Wkkgz. Te wijzen valt verder op de NZa, dat de afgelopen jaren hoge boetes heeft opgelegd aan mondzorgpraktijken die de regels omtrent materiaal- en techniekkosten niet zouden hebben gevolgd. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens controleert steeds strenger of mondzorgpraktijken zich houden aan de privacyregels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Professionele hulp

Eldermans|Geerts is gespecialiseerd in de begeleiding van mondzorgaanbieders bij controles door de zorgverzekeraar en de toezichthouder. Voor het uitoefenen van controles staan deze organisaties diverse middelen ter beschikking. Hoofdregel is dat bij iedere inzet van welk middel dan ook sprake moet zijn van proportionaliteit (worden niet meer gegevens gevraagd dan nodig) en subsidiariteit (zijn er geen minder ingrijpende controlemiddelen mogelijk). Die controlemiddelen zijn in de wet met veel waarborgen omgeven. Maar in de praktijk zoeken de zorgverzekeraar en de toezichthouders vaak de grenzen op. Het is aan de mondzorgprofessional om deze handelwijze te toetsen aan geldende wet – en regelgeving. Wij staan u daarin graag bij.

Andere werkzaamheden

Mondzorgprofessionals hebben, net als andere zorgaanbieders, ook te maken met andere juridische aangelegenheden. Daarin adviseren wij de mondzorgaanbieder graag. Gedacht kan worden aan:

 • begeleiding bij conflicten met de patiënt;
 • begeleiding bij tuchtzaken;
 • begeleiding bij de procedure bij de klachtenfunctionaris en/of de Geschilleninstantie Mondzorg;
 • begeleiding bij arbeidsgeschillen;
 • advisering inzake privacyaspecten;
 • advisering inzake tariefstelling en samenwerking met andere disciplines;
 • advisering over regelgeving (denk aan de Wkkgz) en de impact daarvan op de praktijkvoering.
 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief