Podcasts voor de zorg

Eldermans|Geerts maakt podcasts met gespecialiseerde kantoorgenoten over onderwerpen waar zorgaanbieders in de praktijk tegenaan lopen.

 

Overzicht

Podcast: Vertegenwoordiging van cliënten in de ouderenzorg

In deze podcast bespreken Elize Breugem en Vivian Slotboom het onderwerp vertegenwoordiging van cliënten in de ouderenzorg. Waar moeten zorgaanbieders rekening mee houden als een cliënt wilsonbekwaam is? En hoe wordt dat eigenlijk vastgesteld? Is er een verschil tussen een contactpersoon en een vertegenwoordiger? Over deze en andere zaken hoort u meer in de podcast.

Podcast: Wtza – actualiteiten meldplicht, vergunningplicht, intern toezicht en financiële verplichtingen

In deze podcast spreken Nina Amini Abyaneh en Celine Peersman over de actualiteiten van de Wtza, o.a. met betrekking tot de meldplicht, vergunningplicht, intern toezicht en financiële verplichtingen? Waar moet je allemaal rekening mee houden?

Podcast: Hoe om te gaan met klachten van cliënten?

In deze podcast spreken wij Elize Breugem van Eldermans|Geerts. Zij vertelt hoe je het beste om kan gaan met klachten van cliënten. Welke wettelijke verplichtingen gelden er als er een klacht wordt ingediend? Waar moet je allemaal rekening mee houden? En hoe ga je om met veelklagers? Deze en andere vragen komen aan bod in deze podcast.

Podcast: Juridische aspecten bij Wonen en Zorg

26-07-2022In deze podcast spreken wij mr. Demi van Rossenberg van Eldermans|Geerts en wordt er stilgestaan bij de verschillende juridische aspecten van wonen en zorg. Wanneer spreek je bijvoorbeeld van het scheiden van wonen en zorg en kan dit zomaar? Hoe zit het met de woonzorgovereenkomsten en kunnen deze zonder meer beëindigd worden? Deze en andere vragen komen aan bod in deze podcast.

Podcast: AVG in de zorg – over welke documenten moet je beschikken?

20-12-2021In deze podcast spreken wij mr. Nina Amini van Eldermans|Geerts over de privacydocumenten waar zorgaanbieders over moeten beschikken op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het is immers alweer even geleden dat de AVG in werking is getreden, maar zorgaanbieders zijn zich nog niet altijd bewust van deze verplichtingen.Bekijk hier onze standaard AVG-documenten voor zorgaanbieders.

Podcast: Zorgprestatiemodel en 13 lid 5 Zvw

29-11-2021In deze podcast spreken wij mr. Karik van Berloo van Eldermans|Geerts over de bijzondere situatie die ontstaat bij de wijziging van de bekostiging als gevolg van de invoering van het zorgprestatiemodel en artikel 13 lid 5 Zvw, de bepaling die verzekerden bescherming biedt en de verzekerde in de gelegenheid stelt de behandeling op kosten van de zorgverzekeraar te continueren, ook indien de overeenkomst tussen de zorgverzekeraar en de behandelaar inmiddels is geëindigd.

Podcast: Contracteren of niet contracteren met zorgverzekeraars?26-10-2021In deze podcast spreken wij mr. Céline Peersman van Eldermans|Geerts over contracteren of niet contracteren met zorgverzekeraars. Het is immers bijna november, de tijd waarin zorgverzekeraars hun premies en polissen bekend maken, maar ook de tijd waarin zorgverzekeraars en zorgaanbieders contracten met elkaar afsluiten of niet.
Hoe ziet zo’n contracteerproces er in de praktijk uit? Welke eisen stellen zorgverzekeraars? Wat zijn de voor- en nadelen van het sluiten van een contract? Deze en andere vragen komen aan bod in de podcast.

Podcast: Zorgprestatiemodel – Nieuwe bekostiging in de GGZ per 202230-07-2021In deze podcast spreken wij mr. Joep Duijzings van Eldermans|Geerts over het zorgprestatiemodel; de nieuwe bekostigingssystematiek van de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, die per 2022 in gaat. Waarom wordt een compleet nieuwe bekostiging ingevoerd? Wat zijn de gevolgen voor zorgaanbieders en patiënten? Deze en andere vragen komen aan bod in de podcast.

Podcast: Medezeggenschap van cliënten in de zorg 23-06-2021Vorig jaar, op 1 juli 2020 is de nieuwe wet over de medezeggenschap van cliënten in de zorg in werking getreden; de Wmcz 2018. Deze wet heeft voor flink wat wijzigingen gezorgd voor zorgaanbieders. Wat betekent deze wet in de praktijk voor zorgaanbieders en moeten bestaande zorgaanbieders hier ook mee aan de slag? Mr. Elize Breugem bespreekt de inhoud van de Wmcz 2018, de wijzigingen en waar zorgaanbieders op moeten letten. En meer…

Podcast: Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): welke verplichtingen komen er op zorgaanbieders af? 21-05-2021In deze podcast spreken we mr. Nina Amini Abyaneh over de Wet toetreding zorgaanbieders, ook wel de Wtza. Deze wet zal waarschijnlijk op 1 januari 2022 in werking treden en daarmee de toelatingsbepalingen van de Wet toelating Zorginstellingen, ook wel de WTZi gaan vervangen. Zij gaat daar bij in op: de status van de inwerkingtreding van de Wtza, de reikwijdte van de Wtza en de belangrijkste verplichtingen op basis van de Wtza en aanverwante wet- en regelgeving.

Vlogcast: Zorginkoopbeleid Zorgverzekeraars 202230-04-2021In deze vlogcast spreken we mr. Karik van Berloo en mr. drs. Daniël Post over het Zorginkoopbeleid Zorgverzekeraars 2022. Zij gaan daarbij in op de volgende zaken:

  1. Het belang van zorginkoopbeleid
  2. Highlights zorginkoopbeleid 2022
  3. Zaken waar u rekening mee moet houden
  4. Algemene trends

Daarnaast kom een interessante recente uitspraak van de rechtbank Arnhem over het inkoopbeleid als aanbesteding aan bod en meer.https://www.youtube.com/watch?v=EOiykJ_s4RY&t=135s
Podcast: Zpp’ers in de zorg: het wordt er niet eenvoudiger op. Een overzicht.23-02-2021In deze podcast spreken we mr. Lex Geerts van Eldermans|Geerts over zzp’ers in de zorg. Het aantal zzp’ers in de zorg is de laatste jaren enorm toegenomen. Vooral in de verpleging en verzorging. Vaak wordt gedacht dat dit economische motieven heeft, zoals fiscale voordelen, maar in de praktijk blijkt dat het vooral met autonomie en flexibiliteit te maken heeft.Waarom is er zo veel discussie rond zzp’ers? Wat zijn de ontwikkelingen wat betreft het zzp’erschap en waar liggen de (financiële) risico’s en kansen? Deze podcast gaat daar dieper op in.

Podcast: Machtigingenbeleid van zorgverzekeraars17-12-2020In deze podcast spreken we mr. Joep Duijzings van Eldermans|Geerts over het machtigingenbeleid van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hanteren voor bepaalde vormen van zorg een machtigingsvereiste. Deze zorg komt alleen voor vergoeding in aanmerking, als de verzekeraar daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.Een belangrijk en actueel onderwerp, dat raakt aan principiële vragen. Wie bepaalt welke zorg de patiënt nodig heeft? Wie heeft uiteindelijk het laatste woord? En mag een zorgverzekeraar zomaar een machtiging afwijzen? De podcast geeft antwoord op deze – en andere – vragen.

Podcast: Materiële controles in de zorg23-11-2020In deze podcast spreken we mr. Karik van Berloo van Eldermans|Geerts over materiële controles in de zorg. Hij bespreekt wat een materiële controle is en waar je rekening mee moet houden, wanneer je welke gegevens aan wie mag of moet verstrekken en waar je verder op moet letten.

   Bekijk ook

Zorgseminars

Artikelen

Whitepapers

Webinars

AVG-verplichtingen

Materiële controle

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.

Aanmelden Nieuwsbrief Remake

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief