Podcasts voor de zorg

Eldermans|Geerts maakt elke maand een podcast met gespecialiseerde kantoorgenoten over onderwerpen waar zorgaanbieders in de praktijk tegenaan lopen.

Overzicht

Podcast: Materiële controles in de zorg
23-11-2020
In deze podcast spreken we mr. Karik van Berloo van Eldermans|Geerts over materiële controles in de zorg. Hij bespreekt wat een materiële controle is en waar je rekening mee moet houden, wanneer je welke gegevens aan wie mag of moet verstrekken en waar je verder op moet letten.
Podcast: Overgang van onderneming in de zorg
30-09-2020
In deze podcast spreken we mr. Erwin Zondervan van Eldermans|Geerts over een belangrijk onderwerp, namelijk “overgang van onderneming in de zorg”. In de zorg is een trend te zien dat het steeds vaker voorkomt dat organisaties worden overgenomen of dat er een fusie tussen zorgorganisaties plaatsvindt. Ook komt het geregeld voor dat er na het faillissement van een zorginstelling geprobeerd wordt om een doorstart te realiseren.
Vanwege de coronacrisis is de verwachting dat er volgende jaar aanzienlijk meer overnames en faillissementen zullen plaatsvinden, in bepaalde mate ook in de zorg. Een erg belangrijk onderwerp is dan hoe het zit met de rechten en plichten van werknemers als sprake is van een “overgang van onderneming” en is het uiteraard ook van belang om te weten wanneer er nu precies sprake is van overgang van onderneming.
Mr. Erwin Zondervan zal aan de hand van de bestaande en toekomstige regelgeving en met concrete voorbeelden uitleggen wanneer er sprake is van overgang van onderneming en wat de gevolgen daarvan zijn.
Podcast: highlights bij de contractering van langdurige zorg
26-08-2020
In deze podcast spreken we mr. Carolien van den Ham van Eldermans|Geerts over contractering van langdurige zorg. Dit najaar breekt er voor zorgaanbieders, die zich hebben ingeschreven voor de contractering van 2021, een spannende tijd aan. Zij zullen horen of zij in aanmerking komen voor een Wlz-overeenkomst.
Mr. Carolien van den Ham bespreekt aan welke voorwaarden een zorgaanbieder dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een Wlz-overeenkomst. En wat u kunt doen als u bent afgewezen door het zorgkantoor.
Podcast: het recht van de cliënt op elektronische inzage in en afschrift van het medisch dossier
10-07-2020
In deze podcast spreken we mr. Nina Amini van Eldermans|Geerts over het recht van de cliënt op elektronische inzage in en afschrift van het medisch dossier. Met de inwerkingtreding van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) is het recht op inzage en afschrift per 1 juli jl. namelijk veranderd.
Mr. Nina Amini bespreekt wat dit recht op elektronische inzage en afschrift inhoudt en wat de veranderingen per 1 juli zijn. Ook gaat zij in op de vraag hoe een zorgaanbieder moet voldoen aan een verzoek tot elektronische inzage en afschrift en waar men dan precies inzage in moet geven.
Podcast: Vertegenwoordiging in de Zorg
19-06-2020
In deze podcast spreken we mr. Elize Breugem van Eldermans|Geerts over vertegenwoordiging in de zorg. Zij bespreekt welke vormen van vertegenwoordiging er mogelijk zijn. Wat vertegenwoordiging zo complex maakt. En wat bijvoorbeeld het verschil is tussen handelingsonbekwaam en wilsonbekwaam. En wat is dan de rol van de zorgverlener?

   Bekijk ook

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.

Aanmelden Nieuwsbrief Remake