Podcasts voor de zorg

Eldermans|Geerts maakt elke maand een podcast met gespecialiseerde kantoorgenoten over onderwerpen waar zorgaanbieders in de praktijk tegenaan lopen.

Overzicht

Podcast: het recht van de cliënt op elektronische inzage in en afschrift van het medisch dossier
10-07-2020
In deze podcast spreken we mr. Nina Amini van Eldermans|Geerts over het recht van de cliënt op elektronische inzage in en afschrift van het medisch dossier. Met de inwerkingtreding van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) is het recht op inzage en afschrift per 1 juli jl. namelijk veranderd.
Mr. Nina Amini bespreekt wat dit recht op elektronische inzage en afschrift inhoudt en wat de veranderingen per 1 juli zijn. Ook gaat zij in op de vraag hoe een zorgaanbieder moet voldoen aan een verzoek tot elektronische inzage en afschrift en waar men dan precies inzage in moet geven.
Podcast: Vertegenwoordiging in de Zorg
19-06-2020
In deze podcast spreken we mr. Elize Breugem van Eldermans|Geerts over vertegenwoordiging in de zorg. Zij bespreekt welke vormen van vertegenwoordiging er mogelijk zijn. Wat vertegenwoordiging zo complex maakt. En wat bijvoorbeeld het verschil is tussen handelingsonbekwaam en wilsonbekwaam. En wat is dan de rol van de zorgverlener?

   Bekijk ook

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.

Aanmelden Nieuwsbrief Remake