Kennisseminar: Aandachtspunten bij contractering met zorgverzekeraars

11 juli 2021

Juridische aspecten contractering en rechten/plichten verzekeraars en zorgaanbieders

De overheid en zorgverzekeraars willen toe naar steeds meer ‘gecontracteerde zorg’: het percentage zorgaanbieders met een overeenkomst moet omhoog. Bij de contractering met zorgverzekeraars spelen – naast goede onderhandelingstactieken en onderhandelingstechnieken – de nodige juridische elementen een rol. In dit kennisseminar gaan wij in op deze juridische aspecten bij contractering met zorgverzekeraars en staan wij stil bij de rechten en verplichtingen van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Wij besteden daarbij ook aandacht aan relatief ‘nieuwe’ manieren van inkopen in de Zorgverzekeringswet, zoals trajecten die lijken op formele aanbestedingsprocedures maar dat – volgens de zorgverzekeraars – niet zijn.

Waarde van het inkoopbeleid

Verder wordt het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars, dat jaarlijks op 1 april verschijnt, steeds belangrijker. Tijdens het kennisseminar wordt besproken welke juridische betekenis dit inkoopbeleid heeft en wat zorgaanbieders ertegen kunnen of moeten doen, indien zij zich niet kunnen vinden in bepaalde elementen in het inkoopbeleid.

Niet-contracteren: wat dan?

Daarnaast zien wij dat in sommige zorgsoorten zorgaanbieders lastig in aanmerking komen voor een overeenkomst, of dat de zorgaanbieder er juist zelf voor kiest om niet te contracteren. Ook die beslissing heeft juridische gevolgen, waarbij wij stil zullen staan tijdens dit kennisseminar.

Regelgeving

In de regelgeving zijn vereisten opgenomen, waaraan zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich tijdens het contracteringsproces moeten houden. Denk, naast de algemene regels uit het Burgerlijk Wetboek, aan de regeling Transparantie Zorginkoopproces Zvw van de NZa. Tijdens het kennisseminar wordt ingegaan op de eisen in deze regeling en de betekenis daarvan.

Rechtspraak

Verder staan wij stil bij leidende en ook actuele jurisprudentie over de rechten van zorgaanbieders en verplichtingen van zorgverzekeraars bij contractering. Zo blijkt uit recente jurisprudentie dat zorgverzekeraars een transparant, objectief en non-discriminatoir inkoopbeleid moeten hanteren, maar komt dat ook uit de verf?

Kennisseminar

Tijdens dit kennisseminar, op 6 oktober 2021, gaan wij in op vragen als:

  • Welke rechten en verplichtingen bij zorgcontractering vloeien voort uit rechtspraak en regelgeving, voor zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars?
  • Welke juridische mogelijkheden heeft de zorgaanbieder die zich niet kan vinden in nieuwe elementen in het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar?
  • Welke juridische argumenten kunnen de zorgaanbieder helpen in het contracteringsproces?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van contracteren en aan welke verplichtingen moeten gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders voldoen?

Datum en aanmelden

Het kennisseminar is kosteloos en vindt plaats op 6 oktober 2021 om 16:00 uur.  Sprekers zijn Karik van Berloo en Daniël Post.

Zorgseminar gemist?

Helaas heeft dit kennisseminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars of meld u hier aan voor de nieuwsbrief om informatie te krijgen over aankomende seminars.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief