Zorgseminar: Actualiteiten langdurige zorg (o.a. toekomstig inkoopkader)

1 juli 2020

De zorgsector is continu in beweging, zo ook de Wet langdurige zorg (Wlz).

De Wlz is een relatieve jonge wet die als gevolg van de hervorming van de langdurige zorg in 2015 inwerking is getreden. De (oude) Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is toen verdwenen en heeft plaats gemaakt voor de Wlz waarbij delen uit de AWBZ zijn ondergebracht in de Zorgverzekeringswet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Los van deze wetswijzigingen is ons beeld dat de werkwijze binnen de Wlz ook is veranderd.

Zo zijn er als gevolg van de hervorming langdurige zorg meer discussies gevoerd over domeinafbakening (samenloop Zvw, Wlz en Wmo) en hebben zorgkantoren / Wlz uitvoerders een actievere rol aangenomen. Ook de Minister heeft geconstateerd dat de zorgkantoren zich steeds meer ontwikkelen als de regisseur van de Wlz en roept zorgkantoren op zich verder te ontwikkelen ten aanzien van de zorginkoopfunctie. Deze veranderende rol valt ook ons op. Daarom hebben wij besloten om op 1 december 2020 een zorgseminar te organiseren over de actualiteiten in de Wlz.

Wij zullen dit seminar aftrappen met de belangrijkste algemene aspecten binnen de Wlz. Daarbij kan gedacht worden aan: de inrichting en organisatie van de langdurige zorg, de aanspraak binnen de Wlz, het zorginkoopproces en de rol van het CIZ. Daarnaast zullen we uitgebreid stilstaan bij de actualiteiten waarbij onder andere het inkoopkader 2021-2023 wordt besproken, maar ook de meest recente jurisprudentie en aankomende wetswijzigingen.

Bent u als zorgaanbieder actief binnen de langdurige zorg?

Dan mag u dit seminar niet missen! Op 1 december 2020 zullen wij u bijpraten over de Wlz en verlaat u onze seminarruimte niet alleen met belangrijke juridische kennis, maar heeft u ook de kans gehad om met elkaar bevindingen te delen en hierover in discussie te gaan.

Datum en aanmelden

Het seminar vindt plaats op 1 december 2020 van 16.00 uur tot 18.00 uur in The Lodge, het bijgebouw bij ons kantoor aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist. Deelname is kosteloos*, maar de plaatsen zijn beperkt. Sprekers zijn Stijn van Engelen en Carolien van den Ham.

Coronamaatregelen

Tijdens deze middag worden de coronamaatregelen in acht genomen. De zaal is zo ingericht dat 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.

Aanmeldformulier

Zorgseminar 1 december 2020 - Actualiteiten langdurige zorg (o.a. toekomstig inkoopkader)
Bent u werkzaam bij een zorgorganisatie? *
Akkoord *

Als u zich aanmeldt voor het zorgseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende seminars en interessant nieuws in de zorg.

*Onze kennisseminars zijn populair en het aantal inschrijvingen overtreft vaak de beschikbare plaatsen. In dat geval werken wij met een wachtlijst. Heeft u zich ingeschreven, maar bent u toch verhinderd, laat u ons dat dan drie dagen van te voren weten, dan kunnen wij iemand van de wachtlijst plaatsen. Degene die zich aangemeld heeft, maar zonder tijdige afmelding niet komt, sturen wij een factuur van € 40,- welke wij doneren aan Hospice Heuvelrug in Zeist.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief