Kennisseminar: Wtza en governance in de praktijk

4 oktober 2021

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) treedt op 1 januari 2022 in werking en brengt de nodige wijzigingen en verduidelijking in de governance binnen de zorgaanbieders. In het kennisseminar van november 2021 staan wij uitvoerig stil bij de komst van de Wtza en wat deze nieuwe wet aan voorbereiding voor zorgaanbieders betekent.

In het daaropvolgende kennisseminar in februari 2022 zullen wij ingaan op de specifieke veranderingen in de governance op grond van de Wtza. In het kader van de vergunningsplicht uit de Wtza gelden namelijk aanvullende en gewijzigde eisen ten aanzien van de governance in zorgorganisaties, die ook invloed hebben op de statuten. Ook veranderen de eisen die worden gesteld aan de interne toezichthouder. Daarbij komt dat in de Wtza zowel bepalingen voor nieuwe, als voor bestaande zorgaanbieders zijn opgenomen. Ook voor zorgaanbieders die een Wtzi-toelating hebben en al een toezichthoudend orgaan geïnstalleerd hebben, zullen dus moeten beoordelen wat de Wtza voor hen betekent.

In dit kosteloze kennisseminar op 8 februari 2022 om 16.00 uur zullen wij u informeren over:

  • Doel van de nieuwe wet t.a.v. de governance;
  • Gewijzigde toelatingsprocedure;
  • Eisen aan het toezichthoudend orgaan;
  • Invloed op statuten van zorgorganisaties;
  • Tips voor de praktijk.

Datum en aanmelden

Het kennisseminar is kosteloos en vindt plaats op dinsdag 8 februari 2021 om 16:00 uur.  Sprekers zijn Elize Breugem en Claudia Zwetsloot.

Wij organiseren dit kennisseminar gelijktijdig digitaal én in onze seminarruimte achter ons kantoor aan de Driebergseweg 16C, 3708 JB Zeist. In het aanmeldformulier kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat: digitale aanwezigheid of fysieke aanwezigheid in Zeist. Afhankelijk van de aanmeldingen en de opgegeven voorkeuren kunnen wij besluiten het kennisseminar geheel online te verzorgen.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.

Kennisseminar 8 februari 2022 - Wtza en governance in de praktijk
Wilt u fysiek of digitaal aanwezig zijn bij dit kennisseminar? *
Bent u werkzaam bij een zorgorganisatie? *
Akkoord *
Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief