Seminar: Verschillen tussen gecontracteerd en ongecontracteerd werken in de wijkverpleging

1 september 2018

De wijkverpleging is in beweging. Zo is er een toenemende mate waarin de zorgverzekeraars druk proberen uit te oefenen op zowel gecontracteerde als ongecontracteerde thuiszorgorganisaties. Gecontracteerde zorgaanbieders worden geconfronteerd met hoge contractseisen aan de dossiervoering en kwaliteit van zorg en met – in sommige gevallen – onrealistische volumebepalingen. Ongecontracteerde zorgaanbieders hebben steeds vaker te maken met drempels, zoals verhoogde machtigingsvereisten, cessieverboden en de onmogelijkheid om een betaalovereenkomst aan te gaan. Dit terwijl bepaalde organisaties, ondanks hun wens daartoe, van de verzekeraar niet de mogelijkheid krijgen een overeenkomst te sluiten of geconfronteerd worden met voorwaarden op grond waarvan zij de zorg voor hun bestaande cliënten niet kunnen continueren.

Werken zonder contract, hoe werkt dat?

Het lijkt om die reden steeds vaker voor te komen dat zorgaanbieders voor delen van de zorg die ze leveren werken zonder een contract met een zorgverzekeraar. Dat geldt zeker voor veel aanbieders in de thuiszorg. Soms is het de keuze van de zorgaanbieder, omdat die het niet eens is met de condities van de aangeboden overeenkomst: bijvoorbeeld m.b.t. een aangeboden tarief of het aangeboden budget. En soms is dit het gevolg van een weigering door de zorgverzekeraar om een overeenkomst met de betreffende aanbieder af te sluiten, bijvoorbeeld omdat al voldoende zorg is ingekocht volgens de verzekeraar.

Seminar: verschillen tussen gecontracteerd en ongecontracteerd zorg leveren

Eldermans|Geerts merkt in de praktijk dat zorgaanbieders en instellingen in de wijkverpleging niet altijd weten welke verschillen er bestaan tussen het gecontracteerd leveren van zorg, en het werken als ongecontracteerde zorgaanbieder. Die verschillen zijn wezenlijk en worden door de maatregelen die zorgverzekeraars nemen om ongecontracteerd te werken alleen maar groter. Op veler verzoek organiseert Eldermans|Geerts dan ook een seminar, waarbij wordt stilgestaan bij de verschillen maar ook handreikingen zullen worden gegeven hoe in voorkomend geval wel (en niet) te handelen.

In het seminar zal niet alleen aandacht worden besteed aan de zaken waar een ongecontracteerde zorgaanbieder rekening mee heeft te houden, maar zal ook worden stilgestaan bij de zaken die een ongecontracteerde aanbieder kan regelen om de (incasso)risico’s te verkleinen. Tijdens de interactieve middag zal ingegaan worden op zowel theorie (o.a. wetgeving en NZa-regels en daaruit voortvloeiende rechten en plichten) als meer praktische gevolgen van het werken als gecontracteerd of ongecontracteerde zorgaanbieder. Ook zal aandacht besteed worden aan de afwegingen die de zorgaanbieder of zorginstelling zou moeten bij de beslissing om al dan niet te contracteren. Denk daarbij aan:

  • wil en kan ik volumeafspraken, zoals omzetplafonds en bandbreedte afspraken aangaan?
  • wat is het verschil in vergoeding tussen een gecontracteerde en ongecontracteerde zorgaanbieder?
  • wat is het verschil voor de clienten? Op welke vergoeding hebben zij aanspraak en waar hangt dat vanaf?
  • kan en mag ik samenwerken met / voor andere zorgaanbieders en zorginstellingen?
  • welke andere verschillen zijn er tussen gecontracteerde en ongecontracteerde aanbieders, bijvoorbeeld bij een controle?

Tot slot wordt – voor zover de tijd dat toelaat – ook nog stilgestaan bij de ‘7 zonden’ en ’10 geboden’ bij contracteren met zorgverzekeraars.

Datum en aanmelden

Het seminar vindt plaats op 19 september 2018, van 16.00 uur tot 18.00 uur in The Lodge, het bijgebouw bij ons kantoor aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist. Sprekers zijn Karik van Berloo en Daniël Post. Deelname is kosteloos, maar de plaatsen zijn beperkt.

Zorgseminar gemist?

Helaas heeft dit seminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief