Zorgseminar: Special Wijkverpleging, actualiteiten

5 juni 2019

Binnen de wijkverpleging hebben zich de afgelopen jaren grote wijzigingen voorgedaan. Waar in het verleden werd gesproken met zorgkantoren, die toch meer als partners werden gezien, hebben organisaties in de wijkverpleging tegenwoordig te maken met diezelfde partijen in de rol van zorgverzekeraar. Dat is voor veel organisaties wennen.

Complexiteit in de wijkverpleging

De wereld van organisaties in de wijkverpleging is duidelijk in beweging. Dat blijkt uit de toenemende mate waarin de zorgverzekeraars druk proberen uit te oefenen op zowel gecontracteerde als ongecontracteerde thuiszorgorganisaties. Gecontracteerde zorgaanbieders worden geconfronteerd met hoge contractseisen aan de dossiervoering en kwaliteit van zorg en met – in sommige gevallen – onrealistische volumebepalingen. Ongecontracteerde zorgaanbieders hebben steeds vaker te maken met drempels, zoals verhoogde machtigingsvereisten, cessieverboden en de onmogelijkheid om een betaalovereenkomst aan te gaan. Dit terwijl bepaalde organisaties, ondanks hun wens daartoe, van de verzekeraar niet de mogelijkheid krijgen een overeenkomst te sluiten. Bovendien voeren zorgverzekeraars steeds stelselmatiger controles uit naar rechtmatigheid en doelmatigheid van gedeclareerde verpleging en verzorging. Deze en andere ontwikkelingen, zoals de toenemende mate waarin toezichthouders hun vizier richten op de wijkverpleging, leiden tot een hectische dagelijkse praktijk.

Actualiteiten

Tijdens het seminar, op 26 november 2019, zal aandacht besteed worden aan de actualiteiten in de wijkverpleging. Naar verwachting zullen in ieder geval de volgende actuele onderwerpen worden besproken, waarbij ruimte zal worden ingeruimd om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

  • De gevolgen van het werken als gecontracteerde aanbieder c.q. als ongecontracteerde aanbieder.
  • De gevolgen voor de wijkverpleging van de invoering van de Wet Zorg en Dwang (Wzd).
  • Recente jurisprudentie en ontwikkelingen met betrekking tot de vergoeding van ongecontracteerde zorg.
  • Ontwikkelingen met betrekking tot toezichthouders (denk aan IGJ en de NZa) en de openbaarheid van onderzoeken door IGJ.
  • Wijzigingen in de bekostiging van de wijkverpleging.
  • Ontwikkelingen met betrekking tot de inzet van personeel.

Uiteraard zullen ook recente ontwikkelingen die zich kort voor het seminar voordoen worden behandeld. Het seminar kent een pragmatische en praktische inslag: zoveel als mogelijk zullen tips en tricks worden gedeeld met de aanwezigen en zullen ervaringen van de advocaten uit de dagelijkse praktijk worden gebruikt ter illustratie van de actualiteiten.

Datum en aanmelden

Het seminar vindt plaats op 26 november 2019 van 16.00 uur tot 18.00 uur in The Lodge, het bijgebouw bij ons kantoor aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist. Sprekers zijn Carolien van den Ham en Daniël Post. Deelname is kosteloos*, maar de plaatsen zijn beperkt.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.

Zorgseminar 26 november 2019 - Special Wijkverpleging

Als u zich aanmeldt voor het zorgseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende seminars en interessant nieuws in de zorg.

*Onze kennisseminars zijn populair en het aantal inschrijvingen overtreft vaak de beschikbare plaatsen. In dat geval werken wij met een wachtlijst. Heeft u zich ingeschreven, maar bent u toch verhinderd, laat u ons dat dan drie dagen van te voren weten, dan kunnen wij iemand van de wachtlijst plaatsen. Degene die zich aangemeld heeft, maar zonder tijdige afmelding niet komt, sturen wij een factuur van € 40,- welke wij doneren aan Hospice Heuvelrug in Zeist.

Deel dit verhaal:
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief