Zorgseminar: Special Wijkverpleging, actualiteiten

1 november 2019

Binnen de wijkverpleging hebben zich de afgelopen jaren grote wijzigingen voorgedaan. Waar in het verleden werd gesproken met zorgkantoren, die toch meer als partners werden gezien, hebben organisaties in de wijkverpleging tegenwoordig te maken met diezelfde partijen in de rol van zorgverzekeraar. Dat is voor veel organisaties wennen.

Complexiteit in de wijkverpleging

De wereld van organisaties in de wijkverpleging is duidelijk in beweging. Dat blijkt uit de toenemende mate waarin de zorgverzekeraars druk proberen uit te oefenen op zowel gecontracteerde als ongecontracteerde thuiszorgorganisaties. Gecontracteerde zorgaanbieders worden geconfronteerd met hoge contractseisen aan de dossiervoering en kwaliteit van zorg en met – in sommige gevallen – onrealistische volumebepalingen. Ongecontracteerde zorgaanbieders hebben steeds vaker te maken met drempels, zoals verhoogde machtigingsvereisten, cessieverboden en de onmogelijkheid om een betaalovereenkomst aan te gaan. Dit terwijl bepaalde organisaties, ondanks hun wens daartoe, van de verzekeraar niet de mogelijkheid krijgen een overeenkomst te sluiten. Bovendien voeren zorgverzekeraars steeds stelselmatiger controles uit naar rechtmatigheid en doelmatigheid van gedeclareerde verpleging en verzorging. Deze en andere ontwikkelingen, zoals de toenemende mate waarin toezichthouders hun vizier richten op de wijkverpleging, leiden tot een hectische dagelijkse praktijk.

Actualiteiten

Tijdens het seminar, op 26 november 2019, werd aandacht besteed aan de actualiteiten in de wijkverpleging. De volgende actuele onderwerpen werden besproken:

  • De gevolgen van het werken als gecontracteerde aanbieder c.q. als ongecontracteerde aanbieder.
  • De gevolgen voor de wijkverpleging van de invoering van de Wet Zorg en Dwang (Wzd).
  • Recente jurisprudentie en ontwikkelingen met betrekking tot de vergoeding van ongecontracteerde zorg.
  • Ontwikkelingen met betrekking tot toezichthouders (denk aan IGJ en de NZa) en de openbaarheid van onderzoeken door IGJ.
  • Wijzigingen in de bekostiging van de wijkverpleging.
  • Ontwikkelingen met betrekking tot de inzet van personeel.

Het seminar kende een pragmatische en praktische inslag: zoveel als mogelijk werden er tips en tricks gedeeld met de aanwezigen en werden ervaringen van de advocaten uit de dagelijkse praktijk gebruikt ter illustratie van de actualiteiten.

Datum en aanmelden

Het seminar vond plaats op 26 november 2019 van 16.00 uur tot 18.00 uur in The Lodge, het bijgebouw bij ons kantoor aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist. Sprekers waren Karik van Berloo en Daniël Post.

Zorgseminar gemist?

Helaas heeft dit seminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief