Seminar: Vastgoed en Zorg

13 oktober 2017

Scheiden van Wonen en Zorg, een veelgehoorde term. Een onderdeel van het huidige overheidsbeleid is het letterlijk scheiden van wonen en zorg, waardoor de organisatie van wie een cliënt de woning huurt niet dezelfde organisatie is als waarvan de cliënt de zorg ontvangt. De organisaties mogen ook financieel geen banden meer met elkaar hebben. De woningcorporaties moeten zich concentreren op het verhuren van woningen en de zorgorganisatie op de zorg voor cliënten.

Hoewel dit duidelijk lijkt, zijn er veel “grijze gebieden”. Zo konden zorginstellingen vaak beschikken over alle ruimtes in de gebouwen waar zij zorg verleenden, maar door de nieuwe regelgeving veranderde dit. De woningcorporatie beslist over het gebruik van de ruimtes en ook over welke huur hiervoor moet worden betaald. Ook krijgen zorginstellingen niet langer de huisvestingscomponent vergoed voor cliënten met een lagere zorgindicatie, omdat deze zorg ook extramuraal geleverd zou kunnen worden. Door deze veranderingen kampen veel zorginstellingen en verhuurders met leegstand en/of ingewikkelde huurrechtkwesties.

Tijdens ons zorgseminar op woensdag 15 november 2017 zullen de heer B. (Bram) Baselmans namens AAG en een advocaat van Eldermans|Geerts stilstaan bij de  ontwikkelingen rondom Vastgoed en Zorg. De advocaat zal ingaan op de juridische aspecten van de verschillende huurregimes, de rol van een zorginstelling als verhuurder en als huurder/onderverhuurder en de (on)mogelijkheid van een koppelverkoopbeding tussen woningcorporatie en zorginstelling. Ook gaat hij in op de jurisprudentie omtrent huurbescherming in huur/zorgrelaties.

Bram Baselmans zal namens AAG u tijdens het zorgseminar op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rondom de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC), trends en risico’s (mede ook ten aanzien van langdurige huurcontracten) en zal de deelnemers meenemen in het recent door AAG uitgevoerde onderzoek naar de NHC-tarieven in relatie tot de kwaliteit van het vastgoed. Bram Baselmans zal ook vanuit de verhuurderskant bekijken of het nu beter is om voor het verhuren van zorgwoningen zelfstandig op te treden dan wel samen te werken met andere partijen.

Wij nodigen u graag uit om op woensdag 15 november 2017 dit zorgseminar bij te wonen. Er is vanzelfsprekend gelegenheid voor vragen en discussie.

Het aantal plaatsen is beperkt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Locatie

‘The Lodge’

Eldermans|Geerts Advocaten
Driebergseweg 16c
3708 JB Zeist
030-2332218

Zorgseminar gemist?

Helaas heeft dit seminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief