Kennisseminar: Zorginkoopbeleid Zorgverzekeraars 2023

27 juni 2020

Sinds 2016 zijn zorgverzekeraars, op basis van NZa regelgeving, verplicht om elk jaar op uiterlijk 1 april het zorginkoopbeleid voor het komende jaar of de komende jaren op diverse gebieden van de zorg te publiceren. Het betreft zorg die wordt gefinancierd op basis van de Zorgverzekeringswet.

Sinds de invoering van deze verplichting nemen verzekeraars dit steeds serieuzer. Waar in het verleden sprake was van wollige, redelijk abstract geformuleerde, beleidsuitgangspunten, worden deze steeds concreter. En dat beperkt ook de verzekeraars in de ruimte om daarna nog wijzigingen aan te brengen. Volgens de regels van NZa moeten die immers tijdig worden aangekondigd en gemotiveerd.

Het zorginkoopbeleid van de verzekeraars geeft niet alleen concreet aan wat er staat te gebeuren per zorgsoort, maar geeft ook aan welke tendensen er spelen.

De laatste jaren wordt – ook in de jurisprudentie – steeds meer waarde gehecht aan het zorginkoopbeleid. Niet alleen dient het zorginkoopbeleid volgens de rechtspraak transparant, objectief en non-discriminatoir te zijn, ook kunnen bepaalde contracteringsbeslissingen van zorgverzekeraars aan het inkoopbeleid worden getoetst. Zorgaanbieders kunnen daar onder omstandigheden dus ook een beroep op doen indien zij zich niet kunnen vinden in bepaalde beslissingen van de verzekeraar wat betreft de contractering.

Wij analyseren jaarlijks het zorginkoopbeleid van de verzekeraars en maken daarvan een samenvatting voor de bij ons aangesloten zorgaanbieders en instellingen. Los daarvan is het goed om een overzicht te hebben van de ontwikkelingen in de diverse zorgsoorten.

Datum en aanmelden

Het kennisseminar is kosteloos en vindt plaats op 12 april 2022 om 16:00 uur.  Sprekers zijn Lex Geerts, Karik van Berloo, Daniël Post, Céline Peersman.

Wij organiseren dit kennisseminar gelijktijdig digitaal én in onze seminarruimte achter ons kantoor aan de Driebergseweg 16C, 3708 JB Zeist. In het aanmeldformulier kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat: digitale aanwezigheid of fysieke aanwezigheid in Zeist. Afhankelijk van de aanmeldingen en de opgegeven voorkeuren kunnen wij besluiten het kennisseminar geheel online te verzorgen.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.

Kennisseminar 12 april 2022 - Zorginkoopbeleid Zorgverzekeraars 2023
Wilt u fysiek of digitaal aanwezig zijn bij dit kennisseminar? *
Bent u werkzaam bij een zorgorganisatie? *
Akkoord *
Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief