Zorgseminar: Sociaal domein

29 juni 2019

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bestaat sinds 2015 in de huidige vorm. Vijf jaar na de hervorming langdurige zorg en de verdeling van de zorg onder verschillende zorgdomeinen kijken wij terug naar de invoering van de Wet.

De gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze wet. Waar zij aanvankelijk worstelde met deze nieuwe taken worden zij steeds actiever in zowel contractering als de controle op de zorg. De Wmo-praktijk heeft de afgelopen jaren een aantal interessante juridische vragen laten zien en ook een aantal ontwikkelingen doorgemaakt. Zo heeft onder meer de invoering en toepassing van de AMvB reële kostprijs de nodige vragen opgeworpen en leidt het geïntensiveerde toezicht door gemeenten op de kwaliteit van zorg en besteding van gelden tot nieuwe inzichten in de positie van zorgaanbieders. Ook het onderscheid dat tussen pgb-aanbieders en aanbieders die naturazorg leveren lijkt van invloed te zijn op deze vragen en ontwikkelingen. Kortom, een mooi moment om nu na vijf jaar Wmo de balans op te maken en om te kijken waar wij staan en wat er op ons af gaat komen.

Het seminar op 12 mei 2020 zal daarom volledig in het teken staan van de Wmo. Recente ontwikkelingen op het gebied van de contractering met gemeenten, toezicht en handhaving en domeinafbakening tussen de Wmo enerzijds en de Wlz en Zvw anderzijds blijven daarbij niet onbesproken.

Bent u als zorgaanbieder actief binnen het sociale domein?
Dan mag u dit seminar niet missen! Op 12 mei 2020 zullen de specialisten van Eldermans|Geerts u bijpraten over de Wmo en verlaat u onze seminarruimte niet alleen met belangrijke juridische kennis, maar ook met concrete tips over hoe om te gaan met de gemeenten.

Datum en aanmelden

Het seminar vindt plaats op 12 mei 2020 van 16.00 uur tot 18.00 uur in The Lodge, het bijgebouw bij ons kantoor aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist. Sprekers zijn Ralph Tak en Stijn van Engelen. Deelname is kosteloos*, maar de plaatsen zijn beperkt.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.

Zorgseminar 12 mei 2020 - Sociaal Domein
Bent u zorgverlener? *
Akkoord *

Als u zich aanmeldt voor het zorgseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende seminars en interessant nieuws in de zorg.

*Onze kennisseminars zijn populair en het aantal inschrijvingen overtreft vaak de beschikbare plaatsen. In dat geval werken wij met een wachtlijst. Heeft u zich ingeschreven, maar bent u toch verhinderd, laat u ons dat dan drie dagen van te voren weten, dan kunnen wij iemand van de wachtlijst plaatsen. Degene die zich aangemeld heeft, maar zonder tijdige afmelding niet komt, sturen wij een factuur van € 40,- welke wij doneren aan Hospice Heuvelrug in Zeist.

Deel dit verhaal:
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief