Toekomst van de Wet BIG: naar de B van Bekwaam

22 juni 2020

De Wet Beroep Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) heeft als doel om patiënten te behoeden voor slechte zorg. Daarom mogen alleen zorgverleners die BIG-geregistreerd zijn voorbehouden handelingen verrichten. Routine is ook belangrijk. Iedere vijf jaar moeten BIG-geregistreerde zorgverleners laten zien dat zij over recente praktijkervaring beschikken en zich laten herregistreren.

De Wet BIG is op zich succesvol. Maar er is veel veranderd. Er zijn veel nieuwe technieken en behandelingen en in praktijk bestaan ook nieuwe deskundigheden. De Wet BIG registreert alleen de bevoegdheid die gekoppeld is aan een beroepsopleiding. Veel nieuwe beroepen of specialisaties van de beroepen willen in het BIG register op genomen worden, omdat ze daarmee kunnen laten zien dat ze ertoe doen. Dat geeft aanzien en onderhandelingskracht met financiers.

Negen beroepsgroepen vallen onder artikel 3 van de Wet BIG en een aantal paramedische beroepsgroepen vallen onder artikel 34 van de Wet BIG en zijn privaatrechtelijk geregistreerd via de Stichting Kwaliteitsregister Paramedische Beroepen. Artikel 36a van de Wet BIG bevat een experimenteertitel, die bijvoorbeeld is toegepast bij verpleegkundigen en thans bij mondhygiënisten, vooruitlopend op een artikel 3 status.

Kritiek is dat herregistratie de bekwaamheid onvoldoende toetst. Bovendien is er behoefte aan meer multidisciplinaire zorg en netwerken.

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving heeft in oktober 2019 een rapport uitgebracht waarin de problemen rond de Wet BIG worden gesignaleerd en oplossingsrichtingen worden aangedragen. De Raad heeft een voorkeur voor een regeling waarbij alleen basisberoepen worden gereguleerd met daarnaast een persoonlijk portfolio voor de bekwaamheden van geregistreerde en niet geregistreerde beroepsbeoefenaars. In plaats van herregistratie. Ook het Tuchtrecht zal dan veranderen en meer zien op kwaliteitsbevordering.

In dit zorgseminar, van 9 februari 2021, gaan wij in op de deze mogelijke ontwikkeling die voor zorgaanbieders grote consequenties kan hebben. Zij krijgen meer ruimte maar moeten bekwaamheden meer bijhouden en aantonen dan nu het geval is.

Datum en aanmelden

Vanwege te weinig aanmeldingen is besloten dit zorgseminar niet door te laten gaan.

Meer zorgseminars?

Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief