Kennisseminar: Toezicht door externe toezichthouders in de zorg (IGJ, NZa, gemeenten)

10 mei 2022

Toezichthouders en onderzoeken

Het Nederlandse zorgstelstel kent de nodige toezichthouders. Zo houden onder meer de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de gemeenten toezicht op zorgaanbieders en zorginstellingen.

De NZa, de IGJ en de gemeenten voeren meer en meer controles en onderzoeken uit bij zorgaanbieders. Deze toezichthouders focussen zich daarbij op de naleving van andere wetgeving en andere typen zorgaanbieders. In grote lijnen hebben de NZa, de IGJ en de gemeenten echter dezelfde bevoegdheden.

Bevoegdheden

De bevoegdheden die de toezichthouders wettelijk toebedeeld hebben gekregen, zijn vrij omvangrijk. Toezichthouders mogen hun bevoegdheden echter maar binnen bepaalde bandbreedtes en onder bepaalde omstandigheden inzetten. In de praktijk zien wij dat toezichthouders hier wisselend mee omgaan: sommige toezichthouders gaan terughoudend om met hun bevoegdheden en wenden deze enkel aan indien het noodzakelijk is, bij andere toezichthouders is weinig overleg mogelijk en wordt medewerking eerder afgedwongen.

Wet- en regelgeving

Over toezicht en onderzoeken is het nodige opgenomen in wet- en regelgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Algemene wet bestuursrecht, waarin de algemene bevoegdheden van de toezichthouders zijn opgenomen. Ook de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de Wmo, Wlz, Zvw en Jeugdwet zijn van belang. Daarnaast zijn de nodige regels opgenomen in kwaliteitswetten zoals de Wkkgz.

Sancties en rol zorgaanbieder in proces

Toezichthouders hebben naar uitgebreide bevoegdheden, ook een uitgebreid sanctie-instrumentarium. Toezichthouders kunnen bijvoorbeeld bestuursrechtelijke maatregelen treffen, zoals het opleggen van een aanwijzing of een last onder dwangsom, of een meer punitieve sanctie als een bestuurlijke boete.

Zorgaanbieders hebben, anders dan zij vaak denken, een belangrijke rol en stem in het toezichtsproces. Dit begint al bij het toezichtsbezoek, maar ook in de fases daarna is van belang op welke wijze de zorgaanbieder zich opstelt en op welke wijze hij zijn medewerking aan het onderzoek verleent. De basis daarbij is om goed te weten wat de juridische rechten en verplichtingen zijn bij een controle of onderzoek door een toezichthouder. Uiteindelijk heeft de zorgaanbieder daarmee ook invloed op de eventuele consequenties die een onderzoek voor hem kunnen hebben.

Onderwerpen en vragen

Vragen die tijdens het seminar/webinar aan de orde zullen komen, zijn onder meer:

  • Welke bevoegdheden hebben toezichthouders?
  • Aan welke regels moeten de toezichthouders zich houden?
  • Welke rechten heeft de zorgaanbieder bij het toezicht en de onderzoeken? Welke wetten spelen daarbij een rol?
  • Is een zorgaanbieder verplicht mee te werken? Welke informatie moet de zorgaanbieder verstrekken?
  • Hoe ziet een toezichtstraject er in de praktijk uit, en welke rol heeft de zorgaanbieder daarin?
  • Welke consequenties kunnen toezichtstrajecten hebben voor zorgaanbieders, en hoe kan de zorgaanbieder daar het best tegen ageren?

Deze vragen en meer zullen tijdens het seminar/webinar op 12 juli 2022 worden beantwoord. Ook zullen tips & tricks en do’s en don’ts gedeeld worden hoe zorgaanbieders het best kunnen omgaan met toezichtstrajecten door externe toezichthouders.

Datum en aanmelden

Het kennisseminar is kosteloos en vindt plaats op 12 juli 2022 vanaf 16.00 uur. Sprekers zijn Daniël Post en Demi van Rossenberg. Deelname is kosteloos.

Wij organiseren dit kennisseminar gelijktijdig digitaal én in onze seminarruimte achter ons kantoor aan de Driebergseweg 16C, 3708 JB Zeist. In het aanmeldformulier kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat: digitale aanwezigheid of fysieke aanwezigheid in Zeist. Afhankelijk van de aanmeldingen en de opgegeven voorkeuren kunnen wij besluiten het kennisseminar geheel online te verzorgen.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.

Selecteer een geldig formulier

Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief