Kennisseminar: Uitbreiding zorgactiviteiten naar ander zorgdomein (Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet): wat komt daar bij kijken?

13 juni 2021

Elk zorgdomein vraagt een eigen manier van werken

Het Nederlandse zorgstelsel wordt gevormd door verschillende zorgwetten of zogenoemde stelselwetten: de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Steeds meer zorgaanbieders en zorginstellingen beperken zich niet tot één domein: zij werken domein overstijgend en richten zich op meerdere zorgdomeinen. Deze aanbieders krijgen dan te maken met andere regelingen, andere wetgeving en met andere zorgfinanciers, zoals zorgverzekeraars (Zvw), gemeenten (Wmo en Jeugdwet) en zorgkantoren (Wlz). Dat vraagt van zorgaanbieders de nodige flexibiliteit en een andere manier van werken.

Vragen bij het werken in een ander zorgdomein

Bij het werken in een ander zorgdomein, komen veel vragen kijken. Deze vragen zien onder meer op de financiering van de zorg, de contractering met de zorgfinancier, de verplichtingen vanuit wet- en regelgeving en de inrichting van de eigen organisatie.

Zo krijgen aanbieders die Wlz-zorg willen leveren, mogelijk te maken met de eisen in de Governancecode Zorg en de eisen in de inkoopkaders van de zorgkantoren. Aanbieders die Zvw-zorg willen leveren, moeten rekening houden met de polisvoorwaarden van de verzekeraars en het inkoopbeleid. Aanbieders die zorg en ondersteuning uit hoofde van de Wmo of Jeugdwet willen leveren, krijgen te maken met onder andere gemeentelijke verordeningen en aanbestedingsperikelen.

Bovendien spelen verschillende wetten, zoals de Wet Normering Topinkomens, de Wtzi/Wtza, de Wkkgz en de Wmcz 2018 een rol.

Kennisseminar

In dit kennisseminar, op 8 maart 2022, gaan wij in op deze vragen en onderwerpen. Daarbij valt te denken aan vragen als:

  • Welke organisatiestructuur is wenselijk bij het werken in meerdere zorgdomeinen? Is het verstandig de zorgdomeinen organisatorisch van elkaar te scheiden?
  • Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten per zorgdomein? Waar krijgen zorgaanbieders in een nieuw domein mee te maken?
  • Welke wet- en regelgeving is relevant in welk zorgdomein? Wat betekent het voor zorgaanbieders om in een nieuw domein zorg te gaan leveren?

Ook zullen tips & tricks en do’s en don’ts gedeeld worden hoe zorgaanbieders het best kunnen omgaan met het werken in een nieuw zorgdomein.

Datum en aanmelden

Het kennisseminar is kosteloos en vindt plaats op 8 maart 2022 om 16:00 uur.  Sprekers zijn Daniël Post, Elize Breugem, Céline Peersman.

Zorgseminar gemist?

Helaas heeft dit kennisseminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars of meld u hier aan voor de nieuwsbrief om informatie te krijgen over aankomende seminars.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief