Zorgseminar: Ontwikkelingen gecontracteerd of niet-gecontracteerd werken in de zorg

21 september 2020

Vanwege de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben wij besloten om deze bijeenkomst niet door te laten gaan bij ons op locatie. In plaats daarvan bieden wij het seminar in digitale vorm aan via een live webinar op 6 oktober 2020 van 16:00 tot 18:00 uur.

Bent u geïnteresseerd in dit seminar? Dan kunt u onderstaand formulier invullen. U ontvangt dan een bevestigingsmail met een link naar het live webinar.

Er is het nodige te doen rondom zorgaanbieders die werken zonder overeenkomsten met de zorgverzekeraar.  Verzekeraars menen dat deze zorg minder efficiënt en te duur is. Zorgaanbieders wijzen erop dat zij vanwege het beleid van de verzekeraars juist met zware gevallen te maken krijgen en daardoor duurder zijn. Vooral in de wijkverpleging en de GGZ lopen de discussies hoog op. De overheid werkt inmiddels aan een wetsvoorstel waardoor de minister zou kunnen bepalen welke vergoeding patiënten krijgen, als zij naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaan. In de praktijk wordt dit een poging genoemd de vrije keuze van zorgaanbieder af te schaffen, met de nodige gevolgen voor niet-gecontracteerde én gecontracteerde zorgaanbieders als gevolg. Deze en andere ontwikkelingen leiden ertoe dat ons kantoor de nodige vragen krijgt over de afweging al dan niet een overeenkomst met de verzekeraar te sluiten.

Werken met of zonder overeenkomst

Zorgaanbieders werken ook steeds vaker zonder overeenkomst met (alle) zorgverzekeraars. Soms komt dit omdat een zorgverzekeraar geen overeenkomst wil sluiten met bepaalde partijen, bijvoorbeeld omdat de zorgverzekeraar aangeeft al afdoende zorg te hebben ingekocht, omdat de zorgverzekeraar de zorg selectief heeft ingekocht bij een aantal partijen of omdat er uit beleidsoverweging voor is gekozen geen contract meer aan te bieden aan kleinere organisaties.

Maar regelmatig ligt het initiatief bij de zorgaanbieder zelf, vanwege de condities die als knellend of beperkend worden ervaren. Denk daarbij aan een te laag budget (omzetplafond), een (te) lage vergoeding, volumebepalingen op grond waarvan de hoeveelheid zorg die gemiddeld mag worden geleverd beperkt is (gemiddelde prijs per unieke verzekerde / bandbreedte afspraken).

Vaak kiezen deze zorgaanbieders ervoor om genoegen te nemen met een lagere vergoeding, omdat zij het deel van de vergoeding dat de verzekeraar niet aan de verzekerde vergoedt voor een niet gecontracteerde zorgaanbieder voor hun rekening nemen. Maar kan dit nog na invoering van het wetsvoorstel dat in de maak is?

Zorgseminar

Tijdens dit zorgseminar, op 6 oktober 2020, gaan wij in op vragen als:

1. Ontwikkelingen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg:

  • wat zijn de mogelijkheden voor de minister om niet-gecontracteerde zorg tegen te gaan;
  • wat is de stand van zaken wat betreft het Wetsvoorstel Bevorderen Contractering?;
  • wat zijn de mogelijke gevolgen van het wetsvoorstel voor gecontracteerde en niet-gecontracteerde aanbieders?;
  • wat is de stand van zaken op het gebied van het cessieverbod en het machtigingsvereiste en wat kunt u daaraan doen?

2. Keuze om al dan niet te contracteren met de zorgverzekeraar:

  • wat zijn de voor- en nadelen van contracteren en aan welke verplichtingen moet u voldoen als niet gecontracteerde zorgaanbieder?;
  • welke praktische informatie is nodig om een keuze te maken om wel of geen contractuele relatie aan te gaan?

Datum en aanmelden

Het seminar vindt plaats op 6 oktober 2020 van 16.00 uur tot 18.00 uur in The Lodge, het bijgebouw bij ons kantoor aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist. Deelname is kosteloos*, maar de plaatsen zijn beperkt. Sprekers zijn Daniël Post en Karik van Berloo.

Coronamaatregelen

Tijdens deze middag worden de coronamaatregelen in acht genomen. De zaal is zo ingericht dat 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.

Aanmeldformulier

Zorgseminar 6 oktober 2020 - Gecontracteerd of niet-gecontracteerd werken in de zorg
Bent u werkzaam bij een zorgorganisatie? *
Akkoord *

Als u zich aanmeldt voor het zorgseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende seminars en interessant nieuws in de zorg.

*Onze kennisseminars zijn populair en het aantal inschrijvingen overtreft vaak de beschikbare plaatsen. In dat geval werken wij met een wachtlijst. Heeft u zich ingeschreven, maar bent u toch verhinderd, laat u ons dat dan drie dagen van te voren weten, dan kunnen wij iemand van de wachtlijst plaatsen. Degene die zich aangemeld heeft, maar zonder tijdige afmelding niet komt, sturen wij een factuur van € 40,- welke wij doneren aan Hospice Heuvelrug in Zeist.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief