Zorgseminar: Ontwikkelingen gecontracteerd of niet-gecontracteerd werken in de zorg

21 september 2020

Er is het nodige te doen rondom zorgaanbieders die werken zonder overeenkomsten met de zorgverzekeraar.  Verzekeraars menen dat deze zorg minder efficiënt en te duur is. Zorgaanbieders wijzen erop dat zij vanwege het beleid van de verzekeraars juist met zware gevallen te maken krijgen en daardoor duurder zijn. Vooral in de wijkverpleging en de GGZ lopen de discussies hoog op. De overheid werkt inmiddels aan een wetsvoorstel waardoor de minister zou kunnen bepalen welke vergoeding patiënten krijgen, als zij naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaan. In de praktijk wordt dit een poging genoemd de vrije keuze van zorgaanbieder af te schaffen, met de nodige gevolgen voor niet-gecontracteerde én gecontracteerde zorgaanbieders als gevolg. Deze en andere ontwikkelingen leiden ertoe dat ons kantoor de nodige vragen krijgt over de afweging al dan niet een overeenkomst met de verzekeraar te sluiten.

Werken met of zonder overeenkomst

Zorgaanbieders werken ook steeds vaker zonder overeenkomst met (alle) zorgverzekeraars. Soms komt dit omdat een zorgverzekeraar geen overeenkomst wil sluiten met bepaalde partijen, bijvoorbeeld omdat de zorgverzekeraar aangeeft al afdoende zorg te hebben ingekocht, omdat de zorgverzekeraar de zorg selectief heeft ingekocht bij een aantal partijen of omdat er uit beleidsoverweging voor is gekozen geen contract meer aan te bieden aan kleinere organisaties.

Maar regelmatig ligt het initiatief bij de zorgaanbieder zelf, vanwege de condities die als knellend of beperkend worden ervaren. Denk daarbij aan een te laag budget (omzetplafond), een (te) lage vergoeding, volumebepalingen op grond waarvan de hoeveelheid zorg die gemiddeld mag worden geleverd beperkt is (gemiddelde prijs per unieke verzekerde / bandbreedte afspraken).

Vaak kiezen deze zorgaanbieders ervoor om genoegen te nemen met een lagere vergoeding, omdat zij het deel van de vergoeding dat de verzekeraar niet aan de verzekerde vergoedt voor een niet gecontracteerde zorgaanbieder voor hun rekening nemen. Maar kan dit nog na invoering van het wetsvoorstel dat in de maak is?

Zorgseminar

Tijdens dit zorgseminar, op 6 oktober 2020, gaan wij in op vragen als:

1. Ontwikkelingen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg:

  • wat zijn de mogelijkheden voor de minister om niet-gecontracteerde zorg tegen te gaan;
  • wat is de stand van zaken wat betreft het Wetsvoorstel Bevorderen Contractering?;
  • wat zijn de mogelijke gevolgen van het wetsvoorstel voor gecontracteerde en niet-gecontracteerde aanbieders?;
  • wat is de stand van zaken op het gebied van het cessieverbod en het machtigingsvereiste en wat kunt u daaraan doen?

2. Keuze om al dan niet te contracteren met de zorgverzekeraar:

  • wat zijn de voor- en nadelen van contracteren en aan welke verplichtingen moet u voldoen als niet gecontracteerde zorgaanbieder?;
  • welke praktische informatie is nodig om een keuze te maken om wel of geen contractuele relatie aan te gaan?

Zorgseminars gemist?

Helaas heeft dit zorgseminar al plaatsgevonden. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief