Wat wij nog meer voor u kunnen betekenen

Overige dienstverlening

Naast zorgmakelaar zijn wij vooral een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in de belangenbehartiging van zorgprofessionals en zorginstellingen. Doordat wij ook zorgmakelaar zijn beschikken wij als geen ander over specifieke kennis van de markt en branche. Dit resulteert in hoogwaardige dienstverlening door advocaten met naast juridische kennis en een pragmatische insteek, ook kennis van de markt. Dat schakelt niet alleen heel makkelijk voor u en voor ons, het resulteert ook in snellere en betere dienstverlening.

Hieronder volgt een overzicht van enkele rechtsgebieden waarvoor u bij ons terecht kunt.

Arbeidsrecht

 • aangaan of ontbinden van overeenkomsten
 • vermijden of oplossen van arbeidsconflicten
 • advisering rondom statutair bestuurders
 • reorganisatie

Samenwerking

 • opzetten van zorggroepen monodisciplinair of multidisciplinair
 • overeenkomsten tussen zorggroepen
 • ketenzorg
 • samenwerking tussen zorgaanbieders onderling
 • fusies of overnames van een of meerdere praktijken of ondernemingen

Mededinging

 • opzetten veilige samenwerkingsvormen
 • advisering
 • grensbewaking

Aanbesteding

 • begeleiding van instellingen, zorgaanbieders en zorggroepen bij inschrijving op aanbestedingstrajecten
 • geschillen naar aanleiding van aanbestedingsprocedures

Geschillen met autoriteiten in de zorg (IGZ, NZa en ACM)

 • het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften, beroep of voorlopige voorzieningen tegen besluiten van o.a. de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de NZa of de ACM
 • Wob-verzoeken

Bestuursrecht

 • ruimtelijk bestuursrecht (bouwvergunning, bestemmingsplan, planschade, etc.)
 • handhaving door toezichthouders (boete, last onder dwangsom, actieve openbaarmaking, etc.)
 • zoals prestatiebeschrijvingen en tariefbeschikkingen
 • problemen met BIG-registratie en herregistratie als specialist

Controles door zorgverzekeraars

 • begeleiding bij formele en materiële controles door zorgverzekeraars en voeren onderhandelingen; waar mogelijk collectief
 • procederen tegen zorgverzekeraars (o.a. n.a.v. verrekening)

Privacy, governance, klachtenregelingen en tuchtrecht

 • privacy vraagstukken (o.a. gegevens patiënten)
 • zorgbrede governance code
 • klachtenregelingen
 • tuchtrecht
 • WTZi

Ondernemingsrecht

 • keuze rechtsvorm
 • begeleiding bij oprichting B.V., N.V., Stichting, Vereniging, Coöperatie,  V.O.F. of maatschap
 • bestuurdersaansprakelijkheid

Overname, fusie en reorganisatie

 • letter of intent
 • koopovereenkomst en garanties
 • aandeelhoudersovereenkomst
 • managementovereenkomst
 • due diligence
 • constructies voor bedrijfsopvolging zonder financiering bank
 • pandaktes, akte van cessie
 • matchmaking

Incasso

 • snel en kostenefficiënt incasseren van vorderingen

Vastgoed / huurrecht

 • advisering bij realisatie gezondheidscentra
 • opstellen huurovereenkomsten
 • geschillen rondom de huurovereenkomsten

Meer weten?

Voor een oriëntatie kunt u vrijblijvend een gesprek aanvragen waarbij u ook een kostenindicatie krijgt. In de meeste gevallen behoort het afspreken van een vaste prijs ook tot de mogelijkheden.

 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief