Wat wij nog meer voor u kunnen betekenen

Hieronder volgt een overzicht van enkele rechtsgebieden waarvoor u bij ons terecht kunt.

Arbeidsrecht

 • aangaan of ontbinden van overeenkomsten
 • vermijden of oplossen van arbeidsconflicten
 • advisering rondom statutair bestuurders
 • reorganisatie

Samenwerking

 • opzetten van zorggroepen monodisciplinair of multidisciplinair
 • overeenkomsten tussen zorggroepen
 • ketenzorg
 • samenwerking tussen zorgaanbieders onderling
 • fusies of overnames van een of meerdere praktijken of ondernemingen

Mededinging

 • opzetten veilige samenwerkingsvormen
 • advisering
 • grensbewaking

Aanbesteding

 • begeleiding van instellingen, zorgaanbieders en zorggroepen bij inschrijving op aanbestedingstrajecten
 • geschillen naar aanleiding van aanbestedingsprocedures

Geschillen met autoriteiten in de zorg (IGZ, NZa en ACM)

 • het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften, beroep of voorlopige voorzieningen tegen besluiten van o.a. de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de NZa of de ACM
 • Wob-verzoeken

Bestuursrecht

 • ruimtelijk bestuursrecht (bouwvergunning, bestemmingsplan, planschade, etc.)
 • handhaving door toezichthouders (boete, last onder dwangsom, actieve openbaarmaking, etc.)
 • zoals prestatiebeschrijvingen en tariefbeschikkingen
 • problemen met BIG-registratie en herregistratie als specialist

Controles door zorgverzekeraars

 • begeleiding bij formele en materiële controles door zorgverzekeraars en voeren onderhandelingen; waar mogelijk collectief
 • procederen tegen zorgverzekeraars (o.a. n.a.v. verrekening)

Privacy, governance, klachtenregelingen en tuchtrecht

 • privacy vraagstukken (o.a. gegevens patiënten)
 • zorgbrede governance code
 • klachtenregelingen
 • tuchtrecht
 • WTZi

Ondernemingsrecht

 • keuze rechtsvorm
 • begeleiding bij oprichting B.V., N.V., Stichting, Vereniging, Coöperatie,  V.O.F. of maatschap
 • bestuurdersaansprakelijkheid

Overname, fusie en reorganisatie

 • letter of intent
 • koopovereenkomst en garanties
 • aandeelhoudersovereenkomst
 • managementovereenkomst
 • due diligence
 • constructies voor bedrijfsopvolging zonder financiering bank
 • pandaktes, akte van cessie
 • matchmaking

Incasso

 • snel en kostenefficiënt incasseren van vorderingen

Vastgoed / huurrecht

 • advisering bij realisatie gezondheidscentra
 • opstellen huurovereenkomsten
 • geschillen rondom de huurovereenkomsten

Meer weten?

Voor een oriëntatie kunt u vrijblijvend een gesprek aanvragen waarbij u ook een kostenindicatie krijgt. In de meeste gevallen behoort het afspreken van een vaste prijs ook tot de mogelijkheden.

 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief