BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190628T134402Z DESCRIPTION:Wat moet u doen bij een materiële controle? En welke gegevens mag u verstrekken?\n \nElke vrijdag tussen 14:00 en 15:00 uur organiseren wij het spreekuur materiële controle . Tijdens dit spr eekuur kunt u ons gratis vragen stellen over de materiële controle. U kun t ons bereiken via het telefoonnummer 030-2332218.\n \nBetekent dit dat u ons op andere dagen niet kunt bellen? Natuurlijk niet. U kunt ons elke wer kdag gerust bellen met vragen over materiële controle of andere zaken. Ma ar op vrijdag tussen 14:00 en 15:00 uur zorgen wij er speciaal voor dat er twee juristen\, met een ruime ervaring met materiële controles\, bij de telefoon zitten en die tijd vrijhouden om uw vragen te beantwoorden. En mo chten alle lijnen onverhoopt toch bezet zijn\, dan bellen we u dezelfde da g terug.\n \nOns telefoonnummer is: 030-2332218.\n \nTot vrijdag.\n \nMet vriendelijke groet\,\n \nEldermans|Geerts\nDriebergseweg 16c\, 3708 JB Zei st \n030-2332218\npost@eldermans-geerts.nl \nDe inhoud van dit bericht en van eventuele bijlagen is uitslu itend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door ande ren is niet toegestaan. In verband met de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend. Eldermans|Geer ts is de handelsnaam van E&G Advocaten B.V. Op alle werkzaamheden en recht sverhoudingen met derden zijn algemene voorwaarden van toepassing\, waarin een be perking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden worden op ver zoek toegezonden en kunnen worden geraadpleegd op onze website .\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190802T150000 DTSTAMP:20190122T091831Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190802T140000 LAST-MODIFIED:20190628T134402Z LOCATION:Bel afspraak Eldermans|Geerts via telefoonnummer: 030-2332218 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Spreekuur materiële controle - 2 augustus 2019 - Koste loos advies TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050F3117D3BB2D401000000000000000 010000000BC34F811A06FBB42A8BB2332F5C4B75A X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Wat moet u doen bij een materiële controle? En welke gegevens mag u verstrek ken?

 \;

E lke vrijdag tussen 14:00 en 15:00 uur organiseren wij het spreekuur materiële controle. Tijdens dit spreekuur kunt u ons gratis vragen stellen over de materiële controle. U kunt ons bereike n via het telefoonnummer 030-2332218.

& nbsp\;

Betekent dit dat u ons op andere dagen nie t kunt bellen? Natuurlijk niet. U kunt ons elke werkdag gerust bellen met vragen over materiële controle of andere zaken. Maar op vrijdag tussen 14 :00 en 15:00 uur zorgen wij er speciaal voor dat er twee juristen\, met ee n ruime ervaring met materiële controles\, bij de telefoon zitten en die tijd vrijhouden om uw vragen te beantwoorden. En mochten alle lijnen onver hoopt toch bezet zijn\, dan bellen we u dezelfde dag terug.

 \;

Ons telefoonnummer i s: 030-2332218.

 \;

Tot vrijdag.

 \;

Met vriendeli jke groet\,

  \;

Eldermans|Geerts

Driebergseweg 16c\, 3708 JB Zeist                                                                                    

030-2332218

post@eldermans- geerts.nl

De inhoud van d it bericht en van eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadre sseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. In v erband met de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit berich t geen rechten worden ontleend. Eldermans|Geerts is de handelsnaam van E&a mp\;G Advocaten B.V. Op alle werkzaamheden en rechtsverhoudingen met derde n zijn algemene voorwaarden \;van toepassing\, waarin een beperking van aansprakelijkh eid is opgenomen. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden en kunnen worden geraadpleegd op onze website.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT END:VCALENDAR