Intern toezicht

In principe dienen de zorgorganisaties waarvoor de vergunningplicht van de Wtza geldt, een interne toezichthouder (toezichthoudend orgaan, raad van commissarissen of raad van toezicht genoemd) te hebben op grond van de Wtza. Daar is aan aantal uitzonderingen op. Verder stelt de Wtza eisen aan de interne toezichthouder. 

Op deze pagina kan door middel van het beantwoorden van een aantal vragen, informatie verkregen worden over wat de bepalingen uit de Wtza over het intern toezicht voor uw zorgorganisatie betekenen.

Wtza en intern toezicht