Uw zorgorganisatie heeft op grond van de Wtza waarschijnlijk geen verplichting om een interne toezichthouder (toezichthoudend orgaan) aan te stellen.

Heeft u meer vragen over intern toezicht op grond van de Wtza?

Deze conclusie volgt uit de door u ingevulde vragen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u op maat gemaakt advies wenst over de gevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) voor uw zorgorganisatie kunt u contact opnemen met Eldermans|Geerts.

Daarbij kunt u denken aan:

  • het beoordelen of u een interne toezichthouder nodig heeft,
  • advies over de invulling van de taken van de raad van toezicht,
  • het opstellen van een voor uw organisatie passend reglement voor de raad van toezicht dat in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving,
  • het beoordelen of de statuten voldoen aan de Wtza,
  • advies over het aanpassen van de statuten en voor zover nodig begeleiding bij het aanpassen van de statuten aan de vereisten van de Wtza.

Meer weten over de Wtza?