Meldplicht

De Wtza vereist dat zorgaanbieders zich melden bij het CIBG, waarna de melding wordt doorgestuurd naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (‘IGJ’). Dat is nieuw. Door het invullen van een vragenlijst voldoen zorgaanbieders aan de meldplicht uit de Wtza. Het doel van de meldplicht is om de IGJ een beter beeld te geven van alle zorgaanbieders en voor zorgaanbieders om zich meer bewust te worden van alle eisen die gelden bij het leveren van zorg, zodat zij zich beter voor kunnen bereiden op het starten met de zorgverlening.

Op deze pagina kan door middel van het beantwoorden van een aantal vragen, informatie verkregen worden over wat de meldplicht voor uw zorgorganisatie betekent.

Wtza en meldingsplicht