Uw zorgorganisatie moet waarschijnlijk voldoen aan de meldplicht die geldt per 1 januari 2022 op grond van de Wtza.

De melding moet door middel van het volledig invullen van het formulier via de website www.toetredingzorgaanbieders.nl. De melding moet binnen 6 maanden na inwerkingtreding van de Wtza (de Wtza treedt op 1 januari 2022 in werking) gebeuren.

Let op! Alle zorgaanbieders, dus ook onderaannemers, hebben een meldplicht op grond van de Wtza. Een onderaannemer is (i) een zorginstelling die binnen het kader van de binnen een andere zorginstelling verleende zorg een deel van die zorg verleent, en (ii) een zorgverlener die, anders dan in dienst van de betreffende zorginstelling, middellijk of onmiddellijk in opdracht van een zorginstelling beroepsmatig zorg verleent.

Heeft u vragen over de Wtza-meldplicht?

Deze conclusie volgt uit de door u ingevulde vragen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u op maat gemaakt advies wenst over de gevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) voor uw zorgorganisatie, bijvoorbeeld omtrent de vraag of u wel of niet moet melden en/of concrete ondersteuning bij de melding, kunt u contact opnemen met Eldermans|Geerts.

Meer weten over de Wtza?