Meldplicht: jeugdwet

Voor zorgorganisaties die op grond van de Jeugdwet jeugdhulp bieden, is alleen de meldplicht uit de Wtza van toepassing. De vergunningplicht van de Wtza en de interne toezichthouder gelden niet voor deze aanbieders. Door middel van de volgende vragen krijgt u informatie over de betekenis van de meldplicht voor uw zorgorganisatie.

Is uw zorgorganisatie een bestaande of nieuwe jeugdhulpaanbieder* op grond van de Jeugdwet?

De nieuwe jeugdhulpaanbieder is een jeugdhulpaanbieder* die pas jeugdhulp gaat verlenen op of na 1 januari 2022. De bestaande jeugdhulpaanbieder verleent al jeugdhulp voor 1 januari 2022.
A) Nieuwe jeugdhulpaanbieder
B) Bestaande jeugdhulpaanbieder

* ‘jeugdhulpaanbieder’ is in de Jeugdwet als volgt gedefinieerd:
“1) natuurlijke persoon die, het verband van natuurlijke personen dat of de rechtspersoon die bedrijfsmatig jeugdhulp doet verlenen onder verantwoordelijkheid van het college;
2) solistisch werkende jeugdhulpverlener onder verantwoordelijkheid van het college”

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief