Valt uw zorgorganisatie onder een van de onderstaande categorieën?

  • jeugdhulpaanbieders die uitsluitend jeugdhulp leveren die bestaat uit het vervoer van een jeugdige, bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, van de Jeugdwet;
  • gemeenten.
  • jeugdhulpaanbieders die binnen de termijn (binnen 6 maanden na 1 januari 2022 (datum inwerkingtreding van de (A)Wtza)), de gegevens, bedoeld in artikel 8.3.1 van de Jeugdwet, over het jaar 2021 op de krachtens laatstgenoemd artikel bepaalde wijze hebben openbaar gemaakt;
  • jeugdhulpaanbieders die overeenkomstig het bepaalde krachtens artikel 8.3.1 van de Jeugdwet uitstel hebben verzocht van de in onderdeel b bedoelde openbaarmaking over het jaar 2021.