Valt uw zorgorganisatie onder een van de onderstaande categorieën?

  • jeugdhulpaanbieders die uitsluitend jeugdhulp leveren die bestaat uit het vervoer van een jeugdige, bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, van de Jeugdwet;
  • gemeenten.