Uw zorgorganisatie moet waarschijnlijk voldoen aan de meldplicht die geldt per 1 januari 2022 op grond van de Wtza en de Jeugdwet.

De melding moet door middel van het volledig invullen van het formulier via de website www.toetredingzorgaanbieders.nl. De melding moet binnen 6 maanden na inwerkingtreding van de Wtza (de Wtza treedt op 1 januari 2022 in werking) gebeuren.

 Heeft u vragen over de Wtza-meldplicht?

Deze conclusie volgt uit de door u ingevulde vragen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u op maat gemaakt advies wenst over de gevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) voor uw zorgorganisatie, bijvoorbeeld omtrent de vraag of u wel of niet moet melden en/of concrete ondersteuning bij de melding, kunt u contact opnemen met Eldermans|Geerts.

Meer weten over de Wtza?