Is uw organisatie een nieuwe of bestaande zorgaanbieder?

De nieuwe zorgaanbieder is een zorgaanbieder* die pas zorg gaat verlenen op of na 1 januari 2022. De bestaande zorgaanbieder verleent al zorg voor 1 januari 2022.

A) Nieuwe zorgaanbieder
B) Bestaande zorgaanbieder

* Een ‘zorgaanbieder’ in de zin van de Wtza is een (i) instelling dan wel (ii) solistisch werkende zorgverlener.

(i) Een ‘solistisch werkende zorgverlener’ wordt in de Wtza als volgt gedefinieerd: “zorgverlener die, anders dan in dienst of onmiddellijk of middellijk in opdracht van een instelling, beroepsmatig zorg verleent”.

(ii) Een ‘instelling’ wordt in de Wtza als volgt gedefinieerd: “rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent of doet verlenen, organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen of natuurlijk persoon die bedrijfsmatig zorg doet verlenen, met uitzondering van een instelling die binnen het kader van de binnen een andere instelling verleende zorg een deel van die zorg verleent”.


  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief