Meldplicht: Wmo

Zorgorganisaties die uitsluitend hulp of andere diensten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (‘Wmo’) verlenen, vallen buiten het bereik van de (A)Wtza. De verplichtingen en eisen uit de (A)Wtza zijn waarschijnlijk niet op hen van toepassing.

Deze conclusie volgt uit de door u ingevulde vragen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u op maat gemaakt advies wenst over de gevolgen van de Wtza voor uw zorgorganisatie kunt u contact opnemen met Eldermans|Geerts.

Meer weten over de Wtza?