Vergunningplicht

De vergunning op grond van de Wtza vervangt het systeem van de WTZi-toelating. Waar bij de WTZi-toelating sommige zorgaanbieders automatisch (‘van rechtswege’) waren toegelaten, komt die mogelijkheid in de Wtza te vervallen.

Als een zorgaanbieder aan de geldende voorwaarden voldoet, wordt een Wtza-vergunning toegekend. Niet alle zorgaanbieders dienen over een Wtza-vergunning te beschikken.

Door middel van de volgende vragen krijgt u informatie over de betekenis van de vergunningplicht voor uw zorgorganisatie.

vergunningplicht wtza