Uw zorgorganisatie is voor 1 januari 2022 (datum inwerkingtreding van de Wtza) van rechtswege toegelaten op grond van de WTZi

Voor uw zorgorganisatie geldt waarschijnlijk de vergunningplicht van de Wtza per 1 januari 2022. Ook al was uw zorgorganisatie op grond van de WTZi van rechtswege toegelaten, dient er waarschijnlijk toch een Wtza-vergunning aangevraagd te worden. De toelating van rechtswege komt namelijk te vervallen.

Uw zorgorganisatie dient binnen 2 jaar na inwerkingtreding van de Wtza, een Wtza-vergunning aan te vragen. De Wtza-vergunning dient aangevraagd te worden bij het CIBG door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier, welke elektronisch (via www.toetredingzorgaanbieders.nl) of per post aangeleverd moet worden. Vind hier een model van het aanvraagformulier.

Let op! Indien wordt gewerkt met onderaannemers: in principe geldt de vergunningplicht van de Wtza alleen voor de zorginstelling zelf als hoofdaannemer en niet voor de onderaannemer. Dit tenzij de hoofdaannemer een ‘lege huls is’ (dit is het geval wanneer zij alleen zorg doet verlenen middels de onderaannemer(s)). In dat geval geldt de vergunningplicht van de Wtza voor zowel de  hoofdaannemer als voor de onderaannemer(s).

Heeft u vragen over de Wtza-vergunningplicht?

Deze conclusie volgt uit de door u ingevulde vragen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u op maat gemaakt advies wenst over de gevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) voor uw zorgorganisatie kunt u contact opnemen met Eldermans|Geerts.

Daarbij kunt u denken aan:

  • het beoordelen of u een vergunning nodig hebt,
  • ondersteuning bij de aanvraag van de Wtza-vergunning,
  • het beoordelen of de statuten voldoen aan de vereisten van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza),
  • advies over het aanpassen van de statuten en voor zover nodig begeleiding bij het aanpassen van de statuten,
  • een analyse en advies over de invloed van de Wtza op de structuur van uw onderneming / organisatie.

Meer weten over de Wtza?