Uw zorgorganisatie heeft voor 1 januari 2022 (datum inwerkingtreding van de Wtza) een WTZi-toelating actief aangevraagd en verkregen

Voor uw zorgorganisatie geldt waarschijnlijk de vergunningplicht van de Wtza per 1 januari 2022. Omdat uw organisatie al actief een WTZi-toelating heeft aangevraagd en verkregen van het CIBG, zal uw huidige WTZi-toelating van uw zorgorganisatie waarschijnlijk automatisch worden omgezet in een Wtza-vergunning. Daar hoeft u in principe niets voor te doen. De minister/het CIBG heeft aangegeven zorgorganisaties hierover in het derde kwartaal van 2021 informeren. Als u niets verneemt, is het raadzaam contact te leggen met het CIBG.

Let op! Indien wordt gewerkt met onderaannemers: in principe geldt de vergunningplicht van de Wtza alleen voor de zorginstelling zelf als hoofdaannemer en niet voor de onderaannemer. Dit tenzij de hoofdaannemer een ‘lege huls is’ (dit is het geval wanneer zij alleen zorg doet verlenen middels de onderaannemer(s)). In dat geval geldt de vergunningplicht van de Wtza voor zowel de hoofdaannemer als voor de onderaannemer(s).

Heeft u vragen over de Wtza-vergunningplicht?

Deze conclusie volgt uit de door u ingevulde vragen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u op maat gemaakt advies wenst over de gevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) voor uw zorgorganisatie kunt u contact opnemen met Eldermans|Geerts.

Daarbij kunt u denken aan:

  • het beoordelen of u een vergunning nodig hebt,
  • ondersteuning bij de aanvraag van de Wtza-vergunning,
  • het beoordelen of de statuten voldoen aan de vereisten van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza),
  • advies over het aanpassen van de statuten en voor zover nodig begeleiding bij het aanpassen van de statuten,
  • een analyse en advies over de invloed van de Wtza op de structuur van uw onderneming / organisatie.

Meer weten over de Wtza?