Zorgseminar: Actualiteiten Wmo

zorgseminar-11-juni-actualiteiten-wmoZorgseminar: Actualiteiten Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 bestaat inmiddels al enkele jaren. Voor de uitvoering van deze wet dragen de gemeenten zorg. De Wmo-praktijk heeft de afgelopen jaren een aantal interessante juridische vragen laten zien en ook een aantal ontwikkelingen doorgemaakt. Zo heeft onder meer de invoering en toepassing van de AMvB reële kostprijs de nodige vragen opgeworpen en leidt het geïntensiveerde toezicht door gemeenten op de kwaliteit van zorg en besteding van gelden tot nieuwe inzichten in de positie van zorgaanbieders. Ook het onderscheid dat tussen pgb-aanbieders en aanbieders die natura-zorg leveren bestaat, blijkt van invloed te zijn op deze vragen en ontwikkelingen. Kortom, een mooi moment om nu na 4 jaar Wmo de balans op te maken en om te kijken waar wij staan en wat er op ons af gaat komen.

Het aankomend seminar zal daarom volledig in het teken staan van de actualiteiten binnen de Wmo. Recente ontwikkelingen op het gebied van de contractering met gemeenten (waaronder de toepassing van de AMvB reële kostprijs), toezicht en handhaving en domeinafbakening tussen de Wmo enerzijds en de Wlz en Zvw anderzijds blijven daarbij niet onbesproken.

Datum en aanmelden

Het seminar vindt plaats op 11 juni 2019 van 16.00 uur tot 18.00 uur in The Lodge, het bijgebouw bij ons kantoor aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist. Sprekers is Stijn van Engelen, Ralph Tak en Karik van Berloo. Deelname is kosteloos, maar de plaatsen zijn beperkt.

Zorgseminar 11 juni 2019

Als u zich aanmeld voor het zorgseminar meld u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende seminars en interessant nieuws in de zorg.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief