Onjuiste vermelding over behaald VIG 3 diploma op CV, ontslag op staande voet?

23 november 2020

Het Gerechtshof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarin een werkgever, een (thuis)zorgorganisatie, een werkneemster op staande voet had ontslagen. Werkneemster had op haar CV vermeld dat zij een niveau 3 VIG diploma had behaald, wat achteraf niet zo bleek te zijn. De werkneemster stapte naar de rechter om het ontslag op staande voet aan te vechten.

Vermelding op CV

Werkneemster was in juni 2018 in dienst getreden van de zorgorganisatie. Zij had op haar CV aangegeven dat het VIG niveau 3 diploma was behaald, en dit in de sollicitatieprocedure ook bevestigd. In werkelijkheid had zij slechts een groot aantal deelcertificaten behaald, maar nooit het overkoepelende diploma. De werkgever is hier op enig moment achter gekomen en heeft de werkneemster op staande voet ontslagen.

Dringende reden?

Om een werknemer op staande voet te ontslaan is een dringende reden nodig. Dat moet gaan om zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer dat redelijkerwijs niet van werkgever kan worden gevraagd de arbeidsovereenkomst in stand te houden. Wanneer sprake is van een ‘zodanig dringende reden’, hangt het af van de context, waarbij persoonlijke omstandigheden van de werknemer ook worden meegewogen. De dringende reden moet zodanig zijn dat deze een  onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan rechtvaardigen.

Niet dringend genoeg

De ontslagbrief van deze werkgever had als reden voor ontslag het feit dat de werkneemster op haar CV had vermeld het diploma behaald te hebben, terwijl dit niet het geval was. Werkneemster ontkende niet dat deze vermelding onjuist was, maar gaf aan dat zij niet wist dat het ontbreken van een aantal deelcertificaten (en daarmee het ontbreken van het overkoepelende diploma) maakte dat zij de VIG niveau 3 titel niet kon voeren. Werkneemster gaf daarbij aan dat alleen het deelcertificaat ‘kraamzorg’ ontbrak, terwijl zij nooit met kraamzorg te maken had. Ook gaf zij aan al jaren als verzorgende niveau 3 te werken, en dezelfde taken en verantwoordelijkheden te hebben als anderen verzorgenden. Zij voerde aan dat haar bekwaamheid nooit een punt van discussie was geweest.

Niet bewezen onbekwaam

Hoewel het Hof vast stelt dat werkneemster op haar CV een onjuiste vermelding heeft gedaan, is het Hof van oordeel dat deze onjuistheid op zichzelf niet per definitie reden geeft voor ontslag op staande voet. Het Hof overweegt dat deze onjuiste vermelding genoeg reden had kunnen zijn de arbeidsovereenkomst te ontbinden, maar niet genoeg ‘dringende reden’ oplevert voor een directe beëindiging. Dit vooral omdat niet voldoende vast staat dat deze werkneemster daadwerkelijk onbekwaam zou zijn voor haar functie. Zij had geen voorbehouden medische of verpleegtechnische handelingen uitgevoerd, en was niet bewezen tekortgekomen in de zorgverlening aan cliënten. Er was dan ook niet genoeg reden haar op staande voet te ontslaan. De werkneemster heeft daarom recht op een schadevergoeding.

Geleerde les

Hoewel een onjuiste vermelding op een CV over een diploma in bepaalde situaties voldoende kan zijn een arbeidsovereenkomst te ontbinden, is dit niet zonder meer genoeg grondslag voor ontslag op staande voet. In situaties waarin het diploma geen minimumvoorwaarde is voor het voeren van een bepaalde titel of het uitvoeren van (voorbehouden) handelingen, zal de bekwaamheid niet per definitie ter discussie staan en zullen cliënten ook niet direct in gevaar hoeven komen. Het ontbinden van de arbeidsovereenkomst kan dan meer proportioneel zijn. Uiteindelijk is voorkomen altijd beter dan genezen; een werkgever doet er dus goed aan om voorafgaand aan het dienstverband van elke werknemer een kopie van het (volledige!) diploma op te vragen.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief