Vastgoed en zorg

De sectie vastgoed houdt zich bezig met de juridische begeleiding van overeenkomsten rond gezondheidscentra en andere zorgspecifieke gebouwen, maar ook ten aanzien van woningen, winkels, kantoren of opslagruimten voor ondernemingen. In beide gevallen treedt Eldermans|Geerts op zowel bij het opstellen van overeenkomsten als bij contractbreuk.

Huisvesting en zorg

Gelet op haar focus op de zorg hebben wij ook veel te maken met huisvesting en zorg. De zorgsector is zeer dynamisch en maakt grote ontwikkelingen door. De ontwikkelingen in de technologie gaan sneller, de vergrijzing is op weg naar een hoogtepunt, de overheid voert de marktwerking in de zorg onverkort in. Als gevolg daarvan neemt het aantal initiatieven om samen te werken toe, niet alleen in de eerstelijns zorg maar ook in de tweede lijn. Denk aan fusies van ziekenhuizen, en aan  gezondheidscentra waarin eerstelijns zorgverleners zich gezamenlijk vestigen, om samen betere en op maat gemaakte zorg te verlenen en kosten te besparen. Daarnaast ontstaan allerlei initiatieven in het kader van de zorg voor ouderen, waarbij het klassieke verpleeghuis wordt vervangen door een multifunctioneel centrum, met mogelijkheden om zware zorg te verlenen (24/7), maar ook om zorg op tijdelijke basis te verlenen of kleinschalig te wonen met beperkte zorg.

Wijziging van regelgeving en aanspraak hebben hun eigen dynamiek. De druk op bedden af te bouwen in de GGZ heeft tot gevolg dat een andere bestemming voor het vastgoed moet worden gezocht of dat dit moet worden afgestoten. Daarnaast speelt ook de gewijzigde financiering (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor) een rol, waardoor een andere kijk op vastgoed vereist is, waarbij niet alleen gekeken wordt naar het heden, maar vooral ook wat op grond van de gewijzigde en nog immer wijzigende wet en regelgeving voor de toekomst te verwachten is.

Binnen Eldermans|Geerts kunnen we in deze trajecten een belangrijke adviserende rol vervullen ten aanzien van de juridische aspecten van deze ontwikkelingen. In dit kader zijn meerdere rechtsgebieden relevant, denk aan het overeenkomstenrecht waaronder algemene voorwaarden, het bestuursrecht (vergunningen en bouwbesluit), het eigendomsrecht (inclusief beperkte rechten), het huurrecht en zorgspecifieke regeling zoals de Wtza en WMO.

Meer weten? Neem dan per e-mail of telefonisch contact op. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief