Fusie en overname

Als jarenlang is Eldermans|Geerts gespecialiseerd in het begeleiden van een fusie of overname in de zorg (en daarbuiten). Wij begeleiden dit traject desgewenst van begin tot eind. Maar het is ook geen enkel probleem indien wij slechts een specifiek onderdeel, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een koopovereenkomst of het verrichten van een juridisch due diligence moeten uitvoeren. gelet op onze bijzondere kennis van het zorgveld komt het veelvuldig voor dat wij als onderdeel van een overname- of fusietraject het zorgspecifieke deel voor onze rekening nemen.

Activa-transactie of aandelentransactie?

Of het nu gaat om een activa-transactie, een overdracht van aandelen of een overdracht door het wijzigen van de zeggenschap in een stichting. Onze advocaten hebben ruime ervaring met al deze varianten en meer. Gelet op onze specifieke deskundigheid ten aanzien van de zorg, hebben wij oog voor alle extra voor de zorg specifieke zaken die bij een overname komen kijken. Zoals de zorgspecifieke concentratietoets van de NZa en de beperkingen die op grond van de AVG gelden ten aanzien van het onderwerp van overname. Verder moet ook de problematiek die zich kan voordoen ten aanzien van de in de zorg gebruikelijke AGB-code niet uit het oog verloren worden.

Wat kunnen wij betekenen bij een fusie en overname?

 • Het opstellen van een intentieovereenkomst.
 • Begeleiding bij het verkrijgen van goedkeuring bij de NZa in het kader van de zorgspecifieke concentratietoets.
 • Onderhandelen met koper of verkoper.
 • Het voorbereiden, begeleiden en of uitvoeren van een (juridisch) due dilligence onderzoek.
 • Het opstellen van een koopovereenkomst en eventuele andere overeenkomsten, zoals overeenkomsten van geldlening, aandeelhoudersovereenkomsten, pandaktes, huurovereenkomsten, etc.
 • Afstemming met de notaris, zowel ten aanzien van de benodigde akten als de overige besluitvorming.
 • Afstemming met overige stakeholders in de zorg, zoals Vektis voor het behoud van de AGB-code.
 • Overig juridisch advies voorafgaand, tijdens of na een overname-traject, zoals bijvoorbeeld advies over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst met een zorgverzekeraar of zorgkantoor, het verkrijgen van een Wtza-vergunning en het voor zover nodig aanpassen van statuten om aan de wettelijke eisen of de contractuele voorwaarden van de zorgfinancier te voldoen. .

Bij een overname of een fusie komen ook de nodige notariële stukken kijken. In een overnametraject werken we nauw samen met de door partijen gekozen notaris, of een van de notarissen uit het netwerk van Eldermans|Geerts zelf. Laatstgenoemde notarissen hebben – uiteraard – ook veel ervaring met overnames in de zorg.
e-learning fusies-en-overnames-in-de-zorg

 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief