De 7 basisprincipes van de governance code in de zorg

Als toezichthouder of bestuurder van een zorginstelling heeft u te maken met de governance code zorg. De governance code zorg bestaat uit zeven basisprincipes. De code bevat onder meer regels op het gebied van goed bestuur en medezeggenschap binnen organisaties in de zorg. De governance code zorg is een instrument die ervoor zorgt dat maatschappelijke doelstellingen en het vertrouwen in de zorg wordt gewaarborgd. Hieronder vindt u een toelichting op de zeven basisprincipes om te kijken of uw organisatie aan de governance code in de zorg voldoet.

1. Goede zorg

Het eerste principe is goede zorg en dit is onderdeel van de governance code omdat een goede zorgaanbieder goede kwaliteit moet leveren die voldoet aan de professionele standaarden. In een samenwerking tussen zorgverlener en cliënt komt de zorg- en dienstverlening tot stand en deze moet optimaal zijn.

2. Waarden en normen

Afhankelijk van de zorgorganisatie worden waarden en normen gehanteerd. Waarden en normen zijn een belangrijk principe binnen de governance code in de zorg. Integriteit, betrouwbaarheid en aanspreekbaarheid zijn algemene waarden waaraan een zorgaanbieder dient te voldoen. Maar de zorgaanbieder dient ook bepaalde waarden op te stellen die passen bij de eigen positie en doelstelling van de zorginstelling. Uiteindelijk zullen al deze normen en waarden zichtbaar moeten zijn binnen de cultuur en het gedrag van de organisatie.

3. Invloed belanghebbende

Zowel belanghebbenden binnen als buiten de zorgorganisatie moeten invloed uit kunnen oefenen op de zorg, dienstverlening en de richting van de zorgaanbieder naar toe. Daarbij is de raad van bestuur verantwoordelijk voor wie de medezeggenschap heeft over de organisatie. Dit basisprincipe van de governance code in de zorg ondersteunt het benutten van kansen doordat de medezeggenschap niet formeel wordt verdeeld maar ieder orgaan binnen de zorginstelling wel iets te zeggen heeft. Of je nu cliënt, medewerker of professional binnen de zorginstelling bent.

4. Inrichting governance

De inrichting van governance van de zorgaanbieder wordt bepaald door de raad van bestuur en de raad van toezicht. Daarbij moeten zij ervoor zorgen dat de inrichting en werking voldoet aan de governance code zorg.

5. Goed bestuur

Een goed bestuur wordt gewaardeerd voor de maatschappelijke doelstellingen die het nastreeft. Het bestuur is daarbij verantwoordelijk voor het besturen van de zorgorganisatie en de algemene gang van zaken.

6. Verantwoord toezicht

De raad van toezicht speelt een belangrijke rol als het gaat om het waarborgen van de maatschappelijke doelstelling van de zorgaanbieder. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken van de zorginstelling. De verhouding tussen de raad van toezicht en het bestuur wordt beschreven in de governance code.

7. Continue ontwikkeling

Voor een raad van bestuur en raad van toezicht is het belangrijk dat de professionaliteit en deskundigheid continue wordt ontwikkeld. Dit is als basisprincipe vastgelegd in de governance code in de zorg. Er worden hoge eisen gesteld aan deze deskundigheid. Aan de hand van feedback en reflectie over de prestaties en ontwikkelingen binnen zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht wordt gekeken of deze nog passen binnen de doelstellingen van de zorgaanbieder en of bijsturing nodig is.

Wilt u graag hulp bij het inrichten van de governance en het bestuur binnen uw zorginstelling of bent u benieuwd naar de gevolgen van de governance code in de zorg voor uw zorginstelling? Wij van Eldermans|Geerts hebben ruime ervaring hierin en bieden u juridisch advies wat één-op-één toepasbaar is voor uw zorginstelling. Neem vrijblijvend contact met ons op.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief