Governancecode Zorg 2017: pas het toe!

15 oktober 2018

De Governancecode Zorg. Er wordt veel van gevonden. De één vindt het een waardevol document, de ander vindt het abstracte verplichtingen. Wat u er ook van vindt, het is belangrijk dat u er rekening mee houdt.

Juist in de tijd van contractering blijkt het belang van het voldoen aan deze Code. Vaak is dat namelijk een eis voor het krijgen van een contract met een zorgverzekeraar, een zorgkantoor of een aanbestedende dienst. En zij zijn kritisch. U moet echt het bewijs leveren dat u voldoet aan de Governancecode Zorg.

Ook bij de aanvraag van een WTZi-vergunning (als nieuwe zorgaanbieder c.q. als nieuwe aanbieder van bijvoorbeeld Wlz-zorg) krijgt u te maken met de principes uit de Code.

Het toepassen van de (gedrags)regels en principes van de Zorgbrede Governancecode geldt ook als onderdeel van het lidmaatschap bij één van de brancheorganisaties (ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN). De Code is dus zeker niet vrijblijvend. Het niet in acht nemen van de Code heeft consequenties. Het verdient dus aanbeveling in uw organisatie aandacht te besteden aan de invoering en de naleving van de Governancecode Zorg. Wij kunnen u daarbij helpen en geven u hierbij alvast enkele praktische tips.

Zeven tips voor invoering en naleving Governancecode Zorg:

 • Laat blijken welke (langetermijn)visie u als zorgorganisatie uitdraagt, vermeldt dit op uw website of ergens anders, maar in ieder geval zichtbaar voor de buitenwereld;
 • Wees kritisch op welke wijze de toezichthouders en bestuurders worden benoemd. Kijk goed naar de duur van de benoeming en leg dit transparant (bij voorkeur in de statuten) vast;
 • U kunt niet volstaan met het ‘zomaar’ benoemen van enkele toezichthouders. Deze toezichthouders moeten voldoen aan een vooraf opgesteld profiel en in ieder geval één toezichthouder moet kennis hebben van de zorgsector;
 • Leg goed vast hoe er wordt gehandeld om te voorkomen dat er een belangenverstrengeling kan ontstaan tussen een toezichthouder en de organisatie of een bestuurder en de organisatie;
 • Leg het takenpakket van de raad van bestuur en de raad van toezicht goed vast in een directiereglement en reglement van de Raad van Toezicht;
 • Richt uw organisatie zo in dat alle stakeholders (zoals werknemers en patiënten) de vrijheid voelen en vrij zijn om hun eventuele zorgen over de zorgorganisatie te melden of te uiten;
 • Breng ruimte in de zorgorganisatie voor medezeggenschap en inspraak van cliënten, medewerkers en overige professionals.

Zeven basisprincipes voor Governancecode Zorg

De Zorgbrede Governancecode is bedoeld als instrument om het vertrouwen in de zorg te waarborgen. Zeven basisprincipes zijn daarvoor leidend: goede zorg, waarden en normen, invloed belanghebbende, inrichting governance, goed bestuur en verantwoord toezicht en continue ontwikkeling. De code lijkt op dit punt wat theoretisch, maar er staan zeer concrete verplichtingen in opgenomen. Het is dus belangrijk dat zorgaanbieders zich daar goed rekenschap van geven.

Governance Check

Voldoet uw organisatie aan de Governancecode Zorg 2017? Doe hier onze Governance Check.

Hulp nodig?

Indien u hulp nodig heeft bij het inrichten van de governance en het bestuur binnen uw zorgorganisatie, kunt u contact met ons opnemen.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief