Wat kunt u doen bij een bedrijfsopvolging of praktijkoverdracht?

Elke zorgaanbieder zal een keer stoppen met werken. Dan komt de vraag in beeld of het bedrijf over te dragen is en zo ja hoe en aan wie. Wij zetten diverse opties op een rij zodat u weet wat u moet doen bij een bedrijfsopvolging of praktijk overdracht:

Overdracht van een eenmanszaak of aandeel in een maatschap

Gebruikelijk is het dan de zogenaamde activa- en passiva transactie. Dit betekent dat de bedrijfsmiddelen worden overgedragen en een bedrag voor overname van toekomstige verdiencapaciteit – ook wel goodwill – wordt vastgesteld. Vaak bestaan daar normen vorm maar ook kan de goodwill door een accountant worden vastgesteld. Dan wordt veelal gewerkt met de discounted cashflow methode.

Overeenkomsten zoals huurovereenkomsten moeten worden overgedragen, maar daarvoor is dan wel de medewerking van de contractpartijen nodig. In de praktijk levert dat weinig problemen op. Houd er wel rekening mee dat personeel met alles erop en eraan van rechtswege mee wordt overgenomen.

Het is zaak om in de overeenkomst van overdracht goed te beschrijven wat wel en niet wordt overgedragen en hoe de verantwoordelijkheden voor- en na overdrachtsdatum zijn verdeeld.

Overdracht van aandelen

Wie zijn bedrijfsbeoefening uitoefent in de vorm van een besloten vennootschap kan volstaan met een overdracht van aandelen. Dat betekent dat alle rechten en plichten van de BV overgaan. Maar voor de koper heeft dit ook risico’s, aangezien je alles koopt, ook eventuele lijken in de kast. Denk bijvoorbeeld over de gevolgen van een controle over het verleden met financiële consequenties indien niet goed is gedeclareerd.

De vaststelling van de prijs gaat veelal zoals hierboven beschreven onder 1 zei het dat om fiscale redenen een zogenoemde belastinglatentie wordt gekort op de koopprijs.

Verkopen van aandelen is vanuit de koper bezien met name interessant als de aandelen in een dochter worden verkocht en de holding de koopprijs ontvangt. Dan kan worden afgerekend tegen het lage VPB tarief in plaats van het progressieve IB-tarief.

Bij overdracht van aandelen in de BV gaan alle contracten automatisch over. Ook die van personeelsleden.

Geleidelijke overdracht

Vaak komt het voor dat een deel van het bedrijf wordt overgedragen aan een opvolger en na verloop van tijd het andere deel. Deze vorm van geleidelijke overdracht kan een goede manier zijn om iemand in te werken en langzaam maar zeker de praktijk en relaties over te dragen.

Wat als een koper moeite heeft om de koopprijs te financieren?

Ook daarvoor bestaan diverse oplossingen. Zo kan de verkoper kan een deel van de koopprijs omzetten in een lening die op termijn wordt afgelost.

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief