Wat kunt u doen bij een bedrijfsopvolging of praktijkoverdracht?

Elke zorgaanbieder zal een keer stoppen met werken. Dan komt de vraag in beeld of de praktijk kan worden over gedragen en zo ja hoe en aan wie. Wij zetten diverse opties op een rij, zodat u weet wat u moet doen bij een bedrijfsopvolging of praktijkoverdracht.

Overdracht van een eenmanszaak of aandeel in een maatschap

Gebruikelijk is dan de zogenaamde activa- en passiva transactie. Dit betekent dat de bedrijfsmiddelen, danwel het aandeel in de maatschap, worden overgedragen en een bedrag voor overname van toekomstige verdiencapaciteit – ook wel goodwill – wordt vastgesteld. Vaak bestaan daar normen voor, maar ook kan de goodwill door een accountant worden vastgesteld.

Overeenkomsten zoals contracten met zorgverzekeraars moeten worden overgedragen. Daar is wel de medewerking van de zorgverzekeraars voor nodig en daar moet rekening mee gehouden worden. Ook moet rekening gehouden worden met het feit dat de AGB-code van de praktijk niet meer overgedragen kan worden. Voor wat betreft het personeel geldt dat zij de praktijk als het ware volgen. Zij komen in dienst bij de kopende partij.

Het is zaak om in de overeenkomst van overdracht goed te beschrijven wat wel en niet wordt overgedragen en of u als overdrager nog risico draagt voor het voeren van de praktijk in het verleden.

Overdracht van aandelen

Wie zijn praktijk uitoefent in de vorm van een besloten vennootschap kan er ook voor kiezen om de aandelen in deze BV te verkopen. Dat betekent dat alle rechten en plichten en alle bezittingen en schulden van de BV overgaan. Door het verkrijgen van de aandelen gaan al deze rechten en verplichtingen over. Dus ook het personeel en ook de contracten met zorgverzekeraars. Maar voor de koper heeft dit ook risico’s, aangezien je alles koopt, en daarmee ook eventuele ‘lijken in de kast’. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van een controle over het verleden met financiële consequenties voor de kopende partij als in het verleden niet goed is gedeclareerd.

Bij een aandelentransactie bestaat de koopprijs vaak uit twee componenten. De eerste component is het eigen vermogen van de vennootschap per de overdrachtsdatum. Dit eigen vermogen wordt vervolgens vermeerderd met de goodwill voor de aandelen. Bij vaststelling van de prijs van de goodwill moet rekening gehouden worden met een belastinglatentie. Deze wordt in mindering gebracht op het goodwill bedrag. Dit is om fiscale redenen. De hoogte van het percentage belastinglatentie is onderhandelbaar. Geleidelijke overdracht.

Vaak komt het voor dat een deel van het bedrijf wordt overgedragen aan een opvolger en na verloop van tijd het andere deel. Deze vorm van geleidelijke overdracht kan een goede manier zijn om iemand in te werken en langzaam maar zeker de praktijk en relaties over te dragen.

Wat als een koper moeite heeft om de koopprijs te financieren?

Ook daarvoor bestaan diverse oplossingen. Zo kan de verkoper een deel van de koopprijs omzetten in een lening die op termijn wordt afgelost.

De keuze voor een activa/passiva transactie of overname van aandelen (geheel of gedeeltelijk) zal afhangen van diverse omstandigheden. Wij geven u graag advies daarover.

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.

e-learning fusies-en-overnames-in-de-zorg

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief