Na zijn werkzaamheden als gerechtssecretaris bij diverse secties van de rechtbank en het gerechtshof te Amsterdam, is mr. Karik van Berloo overgestapt naar de advocatuur. In procedures komt de ervaring die Karik heeft opgedaan goed van pas.

Karik heeft bijzondere deskundigheid op het gebied van de farmacie, fysiotherapie en GGZ. Hij is goed op de hoogte van het reilen en zeilen van deze ondernemingen en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. In de dagelijkse praktijk houdt hij zich bezig met het adviseren van zorgaanbieders, van apothekers tot grote GGZ-instellingen. Daarnaast is hij veelgevraagd spreker.

Karik is als gastdocent verbonden aan de Erasmus Universiteit (gezondheidsrecht) en daarnaast ook als docent verbonden bij IBO Business school. Karik fungeert ook als spreker voor de masterclasses voor diverse brancheverenigingen en zorgseminars die Eldermans|Geerts zelf organiseert. Daarnaast is hij ook docent bij De Zorgacademy. Hij is ook te zien op nationale televisie, o.a. bij de programma’s EenVandaag en Kassa.


Karik coördineert het Team Controles en Claims dat zich bezig houdt met de almaar toenemende controles door zorgverzekeraars, waaronder ook veel geschillen wegens overschrijding van het omzetplafond. Daarbij komt de kennis die hij als zorgmakelaar heeft van de contracten van de zorgverzekeraars goed van pas.

De problemen die Karik in de praktijk tegen komt probeert hij niet alleen door middel van juridische procedures op te lossen. Door goede contacten met toezichthouders zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is het vaak ook mogelijk om zaken structureel voor de gehele markt op te lossen, zoals het afschaffen van het verschil tussen een zuivere en een niet zuivere restitutiepolis met ingang van 1 januari 2017.

Karik is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht, de Vereniging Farmacie en Recht en de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Vereniging voor Compliance in de Zorg.

Binnen Eldermans | Geerts houdt Karik zich ook bezig met het opleiden van advocaten (patronaat). Dit doet hij met veel plezier en succes. In 2012 heeft hij de titel “Meest veelbelovende patroon” in ontvangst mogen nemen van de organisatie van de prijs van Patroon van het Jaar.

Karik is de eerste advocaat die deze prijs in ontvangst heeft mogen nemen en is er blij mee:

Deze prijs inspireert me om op de ingeslagen weg door te gaan. Het belangrijkste voor mij is overigens niet de prijs, maar de nominatie door mijn stagiaire. Daaruit blijkt dat wat je doet wordt gewaardeerd en dat voelt goed.

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur
Karik van Berloo heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied gezondheidsrecht geregistreerd.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.