Na 4 jaar gewerkt te hebben als gerechtssecretaris bij diverse secties van de rechtbank en het gerechtshof te Amsterdam is van Berloo overgestapt naar de advocatuur. de procedures komt de ervaring die Karik heeft opgedaan bij de rechtbank goed van pas.

Karik heeft bijzondere deskundigheid op het gebied van de farmacie, fysiotherapie en GGZ. Karik is goed op de hoogte van het reilen en zeilen van deze ondernemingen en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. In de dagelijkse praktijk houdt Karik zich bezig met het adviseren van apothekers, GGZ-instellingen en diverse andere zorgaanbieders in de eerste lijn. Daarnaast is hij veelgevraagd spreker. Karik is als gastdocent verbonden aan de Erasmus Universiteit (gezondheidsrecht) en daarnaast ook als docent verbonden bij IBO Business school. Daarnaast is Karik ook veel gevraagd spreker voor masterclasses voor diverse brancheverenigingen en zorgseminars die Eldermans|Geerts zelf organiseert.

Karik is daarnaast actief als zorgmakelaar bij Eldermans|Geerts. Als zorgmakelaar bemiddelt Karik binnen de grenzen die de Richtsnoeren Zorg stellen met zorgverzekeraars over de contractering.

Daarnaast coördineert Karik binnen Eldermans|Geerts het Team Controles en Claims dat zich bezig houdt met de almaar toenemende materiële controles door zorgverzekeraars, waaronder ook veel geschillen wegens overschrijding van het omzetplafond. Daarbij komt de kennis die Karik heeft van de contracten van de zorgverzekeraars goed van pas.

Vanwege de kennis van contracten en claims wordt Karik intern ook geregeld ingeschakeld om mee te kijken in overname- en fusietrajecten om zo onaangename verrassingen in een later stadium te voorkomen.

Als zorgmakelaar is kennis van het mededingingsrecht onontbeerlijk. Dit geldt ook voor het opzetten van samenwerkingsverbanden zoals coöperaties of zorggroepen voor zorgaanbieders. Karik is goed op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van mededingingsrecht, waaronder de voor voor de zorg specifiek geldende afwijkende regelingen.

In de praktijk komt het geregeld voor dat zorgaanbieders te maken krijgen met toezichthouders zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Karik is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht, de Vereniging Farmacie en Recht en de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Vereniging voor Compliance in de Zorg.

Binnen Eldermans | Geerts houdt Karik zich ook bezig met het opleiden van advocaten (patronaat). Dit doet hij met veel plezier en succes. In 2012 heeft Karik de titel“Meest veelbelovende patroon” in ontvangst mogen nemen van de organisatie van de prijs van Patroon van het Jaar.

Karik is de eerste advocaat die deze prijs in ontvangst heeft mogen nemen en is er blij mee:

Deze prijs inspireert me om op de ingeslagen weg door te gaan. Het belangrijkste voor mij is overigens niet de prijs, maar de nominatie door mijn stagiaire. Daaruit blijkt dat wat je doet wordt gewaardeerd en dat voelt goed.