Eerstelijns diagnostische centra / laboratoria

Oorsprong eerstelijns diagnostische centra (EDC’s).

Veel eerstelijns diagnostische centra zijn voortgekomen uit huisartsenlaboratoria. Deze laboratoria hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld tot hoogtechnologische centra met een uitstekende diagnostiek. Het is ook een behoorlijk competitieve markt. Er is concurrentiedruk vanuit de tweedelijns diagnostische centra in de ziekenhuizen die zich begeven op het terrein van de eerstelijn om zo een graantje uit die markt mee te pikken. Ondanks hun belangrijke rol staan eerstelijns diagnostische centra al geruime tijd onder financiële druk. De druk vanuit de zorgfinanciers om kosten te besparen is groot en dat resulteert in schaalvergroting

Wat is eerstelijns diagnostiek?

Het gaat bij eerstelijns diagnostiek om diagnostische onderzoeken ter ondersteuning van eerstelijns zorgverleners; in de praktijk gaat dit vooral om huisartsen. Het scala van diagnostische onderzoeken is breed: microbiologisch onderzoek, klinisch chemisch onderzoek en functie- en beeldvormend onderzoek. De coronapandemie heeft nut en noodzaak van een goed en fijnmazig diagnostiek netwerk duidelijk gemaakt. Door innovatie is ook steeds meer mogelijk.

Zorgcontractering en financiering van eerstelijns diagnostiek.

In de eerstelijns diagnostiek is de zorgcontractering geregeld bijzonder complex. Zorgverzekeraars hanteren steeds vaker selectief inkoopbeleid voor hun kernregio’s, waardoor aanbieders in die regio – al dan niet noodgedwongen – met elkaar op moeten trekken of het veld moeten ruimen. Eldermans en Geerts is nauw betrokken bij dergelijke inkoopprocedures, zowel bij het begeleiden van eerstelijns diagnostische centra die overwegen mee te doen met een dergelijk traject, als bij het voeren van verweer voor partijen die menen dat zij ten onrechte zijn uitgesloten door de zorgverzekeraar.

Vaak hebben aanbieders van eerstelijns diagnostiek een sterkere (onderhandelings-)positie dan zij denken. Aanbieders van eerstelijns diagnostiek die in het kader van de contractering in de problemen komen, kunnen wij ondersteunen bij de juridische ondersteuning om te komen tot een overeenkomst met de zorgverzekeraar. Daarnaast kunnen wij ook ondersteunen bij het realiseren dat door de organisatie aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en (contractuele) eisen van de zorgverzekeraars wordt voldaan.

 

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief