Expertise: advocaten in de zorg

 •  

  Ondernemingsrecht

  Wij adviseren ondernemingen over een goede interne organisatie en herstel daarvan bij verslechterde verhoudingen. Wij kunnen elke overname begeleiden, ongeacht of dat voor de koper of de verkoper is.
 •  

  Materiële controle

  Het team Controles en Claims heeft ruime ervaring met de begeleiding bij materiële controles door zorgverzekeraars en het middels een class act voeren van verweer.
 •  

  Aanbestedingsrecht

  Aanbestedingen zijn tegenwoordig binnen de zorgsector aan de orde van de dag. Wij hebben veel ervaring met de aanbestedingsvraagstukken in de zorg en denken graag mee met oplossingen.
 •  

  Mededinging in de zorg

  Alle zorgondernemers moeten zich aan de mededingingsregels houden. De mededingingsregels zijn verankerd in de Mededingingswet en deze bevat de spelregels om oneerlijke concurrentie te voorkomen.
 •  

  Een (materiële) controle binnen de Jeugdwet, wat nu?

  Aanbieders in de jeugdhulp kunnen geconfronteerd worden met een controle van de gemeente. In hoeverre is de aanbieder gehouden tot medewerking, en wat zijn de rechten en plichten als het gaat om …
 •  

  Ondersteuning bij zorgcontractering

  Wij bieden zorgaanbieders en instellingen de mogelijkheid om zich in het contracteerproces door ons te laten begeleiden, hetzij op de achtergrond of door mee te gaan bij cruciale onderhandelingen.
 •  

  Arbeidsrecht

  Het arbeidsrecht verandert voortdurend. Zowel voor werkgevers als werknemers zijn deze veranderingen binnen de wet- en regelgeving niet altijd bij te houden. Wij informeren u graag.
 •  

  Vastgoed en zorg

  Wij houden ons bezig met de juridische begeleiding van overeenkomsten rond zorg specifieke gebouwen, zoals gezondheidscentra, woningen, winkels, kantoren of opslagruimten voor ondernemingen.
 •  

  Vertegenwoordiger in de zorg: volmacht, bewind, curatele en mentorschap

  Ervaart u in de praktijk knelpunten in de omgang met vertegenwoordigers of is juist de afwezigheid van een (goede) vertegenwoordiger problematisch? Vraag bij ons advies.
 •  

  Klachtrecht en tuchtrecht in de zorg

  Heeft u moeite met het opstellen van een verweerschrift, vragen over het opstellen van een verweerschrift of andere vragen over de geschillencommissie zorg? Wij helpen u.
 •  

  Sociaal Domein

  De advocaten en juristen van Eldermans|Geerts zijn gespecialiseerd in het sociaal domein en kunnen zorgaanbieders die zorg verlenen in het sociaal domein ondersteunen en begeleiden.
 •  

  Corona

  De coronacrisis heeft verstrekkende gevolgen voor de maatschappij en in het bijzonder de zorg. Bekijk hier onze overzichtspagina met advies en hulp voor zorgaanbieders.
 •  

  Medezeggenschap cliënten in de zorg

  Bij het leveren van goede zorg staat meer en meer de behoefte van de cliënt centraal. De medezeggenschap van cliënten t.a.v. besluiten die hen aangaat, wordt van groot belang geacht.
 •  

  Bezwaar maken tegen correctie NOW-subsidie

  Aangevraagde NOW-uitkering terugbetalen? Indien u een NOW-uitkering heeft aangevraagd, kan het zijn dat de definitieve NOW-subsidie lager wordt vastgesteld dan het voorschot dat u reeds heeft …
 •  

  Advisering in de zorg

  De complexiteit in de gezondheidszorg groeit en het zorglandschap verandert. Wij zien veel zorgaanbieders hiermee worstelen en soms zelfs vastlopen. Vragen bijvoorbeeld over nieuwe regelgeving, …
 •  

  Privacy in de zorg

  Privacy is een onderwerp waar alle zorgaanbieders mee te maken krijgen. Soms kan het lastig zijn om een weg te vinden in alle regelingen. Onze experts geven u graag advies.
 •  

  Governance in de zorg

  Eldermans|Geerts heeft ruime ervaring met het inrichten van governance en bestuur binnen zorginstellingen. Wij bieden juridisch advies dat één-op-één toepasbaar is op uw zorginstelling.
 •  

  Samenwerken in de zorg

  Samenwerken in de zorg is een belangrijk aspect. Door samen de juiste doelen op te zetten kan samenwerken van toegevoegde waarde zijn. Hoe pakt u dit aan, maar vooral hoe stroomlijnt u dit?
 •  

  Toezichthouders in de zorg

  Elke zorgaanbieder krijgt vroeg of laat te maken met een controle van één of meerdere toezichthouders. Weet u wat u moet doen en wat uw rechten en plichten zijn?
 •  

  Fusie en overname

  Binnen Eldermans|Geerts zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van een fusie en overname in de zorg en daarbuiten van begin tot eind. Vraag onze advocaten om advies.

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.

Aanmelden Nieuwsbrief Remake