Expertise in de zorg

 •  

  Zorgmakelaar: collectief onderhandelen

  Als gevolg van de toenemende marktwerking in de zorg krijgen zorgverzekeraars steeds meer macht. Individuele zorgaanbieders zijn in het nadeel, zeker als sprake is van een groot aanbod van …
 •  

  Ondernemingsrecht

  We adviseren ondernemingen over een goede interne organisatie en herstel daarvan bij verslechterde verhoudingen, bijvoorbeeld door splitsing (“ruziesplitsing”), uitkoop van aandeelhouders of al dan …
 •  

  Materiële controle

  Materiële controle door de zorgverzekeraar Zorgverzekeraars zijn steeds actiever met materiële controles en meer gegevens opvragen dan noodzakelijk voor een controle, of dat de zorgverzekeraar …
 •  

  Aanbestedingsrecht

  Aanbestedingen zijn tegenwoordig binnen de zorgsector aan de orde van de dag. Sinds de overheveling van zorgtaken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning vanuit de Algemene Wet Bijzondere …
 •  

  Mededinging in de zorg

  Algemeen Samenwerking bij zorgverkoop Concurrentietest Concurrentie bij aanbestedingen Samenwerking bij aanbestedingen Branche- en beroepsvereniging in de zorg versus het …
 •  

  Arbeidsrecht

  Het arbeidsrecht verandert voortdurend. Zowel voor werkgevers als werknemers zijn deze veranderingen binnen de wet- en regelgeving op dit rechtsgebied niet altijd bij te houden. Wanneer u tegen een …
 •  

  Vastgoed en zorg

  De sectie vastgoed houdt zich bezig met de juridische begeleiding van overeenkomsten rond gezondheidscentra en andere zorgspecifieke gebouwen, maar ook ten aanzien van woningen, winkels, kantoren of …
 •  

  Van Bopz naar Wzd en Wvggz: het implementatietraject

  Al geruime tijd is bekend dat de BOPZ zal worden vervangen en de zorgverlening zal worden uitgesplitst in de Wzd en Wvggz. Inmiddels zijn de definitieve wetteksten beschikbaar en zijn instellingen …
 •  

  Vertegenwoordiger in de zorg: volmacht, bewind, curatele en mentorschap

  Zorgaanbieders en zorginstellingen worden steeds vaker geconfronteerd met patiënten of cliënten die hun eigen belangen niet goed meer kunnen behartigen. Hierbij treedt vaak een vertegenwoordiger op …
 •  

  Klachtrecht en tuchtrecht in de zorg

  Het komt voor dat een patiënt, om welke reden dan ook, ontevreden is over de door een zorgverlener geboden zorg. In dergelijke gevallen heeft de patiënt verschillende mogelijkheden om deze onvrede …
 •  

  Privacy in de zorg

  Zorgaanbieders beschikken over gegevens van hun patiënten en cliënten en soms zijn die gegevens bijzonder gevoelig. Privacy is dan ook een onderwerp waar alle zorgaanbieders mee te maken krijgen, …
 •  

  Governance in de zorg

  Governance en bestuur. Een belangrijk item voor de zorgsector. De bijzondere kenmerken van de zorgsector maken dat dilemma’s tot lastige afwegingen kunnen leiden. Een zorgbestuurder dient namelijk …
 •  

  Samenwerken in de zorg

  Samenwerken in de zorg is een belangrijk aspect. Door samen de juiste doelen op te zetten kan samenwerken van toegevoegde waarde zijn. Denk hierbij aan het delen van kennis, delen van successen en de …
 •  

  Toezichthouders in de zorg

  Een goede kwaliteit van zorg, waaronder begrepen een goede werking van de Nederlandse zorgmarkt, is in ons aller belang. Dit is geborgd door wet- en regelgeving. Maar dat betekent ook dat daar een …
 •  

  Fusie en overname

  Binnen Eldermans|Geerts zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van een fusie en overname in de zorg en daarbuiten van begin tot eind. Of het nu gaat om een activa-transactie, een overdracht van …