Tandprothetici

De wereld van de tandprothetici is aan verandering onderhevig. Zorgverzekeraars zoeken steeds meer de grenzen in het kader van de contractering. Sommige verzekeraars contracteren bepaalde prestaties zelfs in het geheel niet bij tandprothetici of maken zelfstandig declareren onmogelijk. Ook juridische nuances in overeenkomsten kunnen grote gevolgen hebben.

Tandprothetici, nu en in de toekomst

Er spelen nogal wat vragen die voor prothetici nu én in de toekomst belangrijk zijn. Is een onderscheid te maken tussen hoofdbehandelaar en hoofdaannemer? En wie is in de gehele keten uiteindelijk verantwoordelijk voor de implantaatgedragen prothese en de mesostructuur? Wat zijn de gevolgen van functionele omschrijving van werkzaamheden? Zo maar wat vragen die in het kader van contractering van groot belang kunnen zijn.

Ook krijgen tandprothetici steeds vaker te maken met controles door verzekeraars en toezichthouders. Denk aan controles door de NZa naar het op juiste wijze declareren van materiaal – en techniekkosten en controles door IGJ naar praktijkvoering en bekwaamheid.

Daarnaast spelen steeds vaker vragen rondom patiënten in de Wlz. Wanneer moet de declaratie worden ingediend bij het zorgkantoor? En wat bij samenloop van Wlz en Zvw?

Zorgmakelaar

Via haar werkzaamheden voor Eldermans|Geerts Zorgmakelaars BV probeert Eldermans|Geerts een bijdrage te leveren aan het zoveel mogelijk het hoofd bieden van de contracteringsperikelen met verzekeraars . Daar waar dat niet kan worden de verplichtingen waar de tandprotheticus rekening mee heeft te houden duidelijk op een rij te zetten in handzame beoordelingen van overeenkomsten.

Klik hier voor meer informatie over Eldermans|Geerts Zorgmakelaars BV.

Juridisch advies

Het werkveld van de tandprotheticus wordt steeds complexer. Daardoor wordt het inwinnen van juridisch advies in bepaalde situaties soms broodnodig. Eldermans|Geerts werkt al jarenlang voor tandprothetici, waardoor wij precies weten welke ontwikkelingen zich in de tandprothetische zorg afspelen. Dit heeft geleid tot een bijzondere deskundigheid op het gebied van de mondzorg in het algemeen en de tandprothetiek in het bijzonder. Om die reden staan wij tandprotheici bij in allerhande situaties, zoals het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten, de verkoop of aankoop van een praktijk, controles door een verzekeraar of toezichthouder etc etc.

Eldermans|Geerts treedt tot slot al jaren op als advocaat van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en is ook vanuit die hoedanigheid bijzonder goed ingevoerd in de achterliggende juridische vraagstukken.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief