Trusted advisor voor de zorg

Iedereen heeft in meerdere of mindere mate behoefte aan een trusted advisor. Wij zien een trusted advisor als een persoon die met raad en daad terzijde staat, gevraagd en ongevraagd. Een trusted  advisor is een vertrouwenspersoon die zowel de organisatie als de personen achter de organisatie begrijpt en geraadpleegd kan worden om te helpen bij het nemen van lastige of ingrijpende beslissingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het afstoten van vastgoed, een bedrijfsonderdeel, een reorganisatie, fusie of acquisitie, of het verbreken van een jarenlange contractuele relatie. Allemaal potentieel zeer ingrijpende beslissingen waarvan de gevolgen vaak lastig te overzien zijn.

Zorg is een complex speelveld

De zorg is een bijzonder complex speelveld. Voor bestuurders van zorgorganisaties is het vaak lastig het gehele speelveld te kunnen overzien. Dit geldt niet alleen voor bestuurders die van buiten de zorg komen, ook bestuurders die al jarenlang werkzaam zijn in de zorg komen door alle ontwikkelingen toch steeds voor verrassingen en nieuwe uitdagingen te staan. De telkens wijzigende wetgeving en aanvullende vereisten die gelden voor zorginstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van governance (Zorgbrede Governancecode), de fusietoets, alsmede de afhankelijkheid van enkele belangrijke financiers (zorgverzekeraar, zorgkantoor) vergen een bijzondere kennis van zowel wet- en regelgeving als de markt en – kort samengevat – hoe het spel wordt gespeeld.

Trusted advisor voor de zorg

De behoefte aan een externe trusted advisor wordt steeds belangrijker. Een externe trusted advisor kan, omdat wat meer afstand heeft tot de organisatie, juist onbevangen en onafhankelijk adviseren. Onze kennis van de zorg overstijgt vele disciplines. Daardoor zien wij verbanden die voor strategische besluitvorming nuttig is. Zo valt het op dat ontwikkelingen in de ene zorgdiscipline zich later in andere zorgdisciplines voordoen. Het is van belang je daarop voor te bereiden of tijdig maatregelen te nemen. Dit geldt voor beroeps- en brancheverenigingen, maar ook voor zorggroepen en (grotere) zorginstellingen. Weten welke ontwikkelingen de organisatie te wachten staat is belangrijk.

Eldermans|Geerts wordt steeds vaker ingeschakeld als externe adviseur / sparring partner om op strategisch vlak mee te denken met de branchevereniging / en zorgorganisaties. In de praktijk blijkt dit heel waardevol en daarnaast vinden wij dit ook leuk om te doen.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief