Bestuursrecht

Bestuursrecht is een rechtsgebied met vele regels, ook op procedurevlak, waardoor het vaak erg ondoorzichtig is. Als bedrijf of particulier komt u al vrij snel in aanraking met bestuursrecht. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een bouwvergunning (omgevingsvergunning), ontheffing, subsidie voor een vereniging of boetes, bestuursrechtelijke handhaving/dwangsommen, in al deze gevallen is bestuursrecht van toepassing. Indien u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan kunt u daar over het algemeen bezwaar tegen maken.

Het bestuursrecht kent geen verplichte procesvertegenwoordiging, wat inhoudt dat u geen advocaat nodig heeft om te procederen (bij civiel recht is dat vaak wel zo). Dit is opmerkelijk omdat juist het bestuursrecht zo onoverzichtelijk is en tevens onverbiddellijk is indien daarin procedurele misstappen plaatsvinden

Zo zijn bijvoorbeeld de termijnen, waarbinnen u moet aangeven dat u het niet eens bent met een beslissing van het bestuursorgaan, erg kort. Bent u te laat dan is de kans groot dat het besluit waartegen werd geageerd onherroepelijk wordt en formele rechtskracht krijgt. Dit heeft tot gevolg dat geen rechtsmiddelen meer tegen dit besluit kunnen worden ingesteld bij de bestuursrechter en de civiele rechter in beginsel ook uit zal gaan van de juistheid van dit besluit, zodat ook deze weg is afgesneden. Gelet op deze vergaande gevolgen van een kleine misstap is het verstandig om tijdig een deskundige in te schakelen om u – al dan niet op de achtergrond – te begeleiden in dit bestuursrechtelijke traject, ook al is dit formeel niet vereist.

Het is in het bestuursrecht essentieel dat tijdig maar ook volledig gereageerd wordt. Eldermans|Geerts kan u begeleiden in het eerste stadium van de procedure of zelfs daaraan voorafgaand.

Wilt u juist een bepaalde ontwikkeling realiseren? Ook dan kan het nuttig zijn om reeds in het voortraject een deskundige de door het bestuursorgaan voorgenomen besluiten te laten toetsen voordat deze formeel genomen worden. Op deze wijze kan enerzijds gerealiseerd worden dat het te nemen besluit ook voorziet in de beoogde ontwikkeling en niet op kleine punten afwijkt waar u later last van heeft en anderzijds kan op deze wijze met het bestuursorgaan meegedacht worden om de besluitvorming waterdicht te maken. De ervaring heeft uitgewezen dat het op een dergelijke wijze constructief meedenken met het bestuursorgaan zeer effectief is.

Natuurlijk kan het zijn dat een bestuursrechtelijke beslissing niet uitpakt naar uw wens. Ook dan staan onze advocaten u bij, bijvoorbeeld bij het aantekenen van hoger beroep. Bent u op zoek naar een bestuursrecht advocaat of wilt u meer weten over het bestuursrecht en wat wij daarin voor u kunnen betekenen? Neem dan per e-mail of telefonisch contact op. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief