Mr. drs. Daniël Post is als advocaat verbonden aan Eldermans|Geerts. Vanaf 2015 richt Daniël zich binnen Eldermans|Geerts voornamelijk op juridische vraagstukken die zorginstellingen en -aanbieders dagelijks kunnen ondervinden. Deze juridische problemen hebben betrekking op het ondernemingsrecht, goederenrecht, procesrecht, verbintenissenrecht en het algemene gezondheidsrecht. Als onderdeel van Team Controles & Claims verleent Daniël zorgprofessionals en zorginstellingen daarnaast bijstand bij controles door zorgverzekeraars en toezichthouders als IGJ, NZa en AP.

Naast cum laude te zijn afgestudeerd in zowel het civiele recht als het strafrecht, heeft Daniël ook een studie Business Administration met genoegen afgerond. Deze juridisch-bedrijfskundige achtergrond, gecombineerd met de brede kennis van de gezondheidszorg opgedaan tijdens zijn studie en eerdere werkzaamheden in zorgorganisaties, stellen hem in staat de dagelijkse (juridische) problemen van zorgaanbieders te doorgronden en op praktische wijze te verhelpen. Ook Daniëls ervaring opgedaan als griffier bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch en tijdens zijn werkzaamheden bij de Hoge Raad der Nederlanden komt in dat verband zeer van pas. Daniël is auteur van het boek ‘Vestiging van aansprakelijkheid’.

Verder is Daniël nauw betrokken bij het zorgmakelaarschap, met name voor mondzorg en farmacie. In dat kader neemt Daniël deel aan het maatschappelijke debat dat veelvuldig wordt gevoerd rondom onderwerpen in de zorg. Dit doet hij door het publiceren van artikelen en het lidmaatschap van diverse verenigingen, zoals de Vereniging Farmacie & Recht en de Vereniging voor Gezondheidsrecht.