Mr. drs. Daniël Post is als advocaat verbonden aan Eldermans|Geerts. Vanaf 2015 richt Daniël zich binnen Eldermans|Geerts voornamelijk op juridische vraagstukken die zorginstellingen en -aanbieders dagelijks kunnen ondervinden. Deze juridische problemen hebben betrekking op het ondernemingsrecht, goederenrecht, procesrecht, verbintenissenrecht en het algemene gezondheidsrecht. Als onderdeel van Team Controles & Claims verleent hij zorgprofessionals en zorginstellingen daarnaast bijstand bij controles door zorgverzekeraars en toezichthouders als IGJ, NZa en AP.

Naast cum laude te zijn afgestudeerd in zowel het civiele recht als het strafrecht, heeft Daniël ook een studie Business Administration met genoegen afgerond. Deze juridisch-bedrijfskundige achtergrond, gecombineerd met de brede kennis van de gezondheidszorg opgedaan tijdens zijn studie en eerdere werkzaamheden in zorgorganisaties, stelt hem in staat de dagelijkse (juridische) problemen van zorgaanbieders te doorgronden en op praktische wijze te verhelpen. Ook ervaringen opgedaan door werkzaamheden bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch en werkzaamheden bij de Hoge Raad der Nederlanden komen in dat verband zeer van pas. Daniël is auteur van het boek ‘Vestiging van aansprakelijkheid’.

Verder is Daniël nauw betrokken bij het zorgmakelaarschap, met name voor mondzorg, wijkverpleging en farmacie. In dat kader neemt hij deel aan het maatschappelijke debat dat veelvuldig wordt gevoerd rondom onderwerpen in de zorg. Dit doet hij door het publiceren van artikelen en het lidmaatschap van diverse verenigingen, zoals de Vereniging Farmacie & Recht en de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Daniël is tevens secretaris-jurist van de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg.

Daniël heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied gezondheidsrecht geregistreerd.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerd rechtsgebied.