Wat wij doen voor branche- en beroepsverenigingen

Wij zien branche- en beroepsverenigingen vaak worstelen met de communicatie aan hun leden. Wat mogen zij wel en niet melden, welke informatie mogen zij wel en niet delen? Kern van de vraag is vaak: waar eindigt objectieve informatievoorziening en begint sturing? Angst voor het overtreden van de wet- en regelgeving op het gebied van mededingingsrecht zorgt er geregeld voor dat een organisatie verkrampt en niets meer durft te doen, terwijl dat niet nodig is en er vaak meer kan.

Er kan meer dan vaak gedacht

Vaak is het beeld van branche- en beroepsverenigingen dat zij bijna niets mogen, niet juist. In de praktijk blijkt vaak veel meer te kunnen en kan de branche- of beroepsvereniging de leden veel beter bedienen. En daar is de markt ook mee gediend. Want de andere actoren in het veld, zoals zorgverzekeraars, zijn vaak machtig. Marktwerking werkt alleen als de markt werkt, en dat impliceert dat er afdoende tegendruk uit de markt komt zodat een meer ‘level-playing-field’ ontstaat.  Branche- en beroepsverenigingen kunnen daarin een belangrijke rol vervullen door hun leden niet alleen te wijzen op wat niet kan, maar ook actief aan te geven wat wel kan. Zo kan het heel nuttig zijn om uiteen te zetten onder welke omstandigheden leden wel en niet met elkaar mogen optrekken en wat de spelregels daarvoor zijn. De ervaring leert dat ook zorgaanbieders vaak onnodig  voorzichtig zijn, met bijvoorbeeld als gevolg dat zij – zelfs als zij geen concurrent van elkaar zijn – in de veronderstelling verkeren dat zij niet met elkaar mogen overleggen.

Hulp

Wie scherper aan de wind vaart legt meer meters af. Maar wij begrijpen ook goed dat niemand wil kapseizen en dat het in een storm van belang is te reven en niet te vieren. Voor dit soort momenten is het belangrijk dat de kapitein (bestuurder / directeur) van de branche-/beroepsvereniging zorgt dat hij de juiste mensen om zich heeft verzameld heeft om de boot zo goed mogelijk, zonder schade maar met zo veel mogelijk voorsprong, door de storm te leiden naar rustiger vaarwater. Eldermans|Geerts heeft ruime ervaring met het helpen van branche- en beroepsverenigingen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Waar wij ons mee bezig houden

Naast goede voorlichting van de leden wat betreft hun marktpositie om hen zo te ondersteunen bij in de zorgverkoop, zijn er tal van andere takken van sport waarbij Eldermans|Geerts een branche- of beroepsvereniging kan ondersteunen. De gebieden waar Eldermans|Geerts branche- en beroepsverenigingen of haar leden bij ondersteund zijn onder meer:

 • zorgen dat mededingingsrechtelijk binnen de lijntjes gekleurd wordt
 • onderhandelingen zorgverkoop (o.a. door het geven van trainingen)
 • opzetten van samenwerkingsverbanden
 • aanbestedingstrajecten
 • (gezamenlijk optrekken bij) materiële controles van zorgkantoren en zorgverzekeraars
 • informeren van de leden omtrent hun rechten en plichten bij controles, mede in het licht van de AVG
 • discussie over samenloop van bekostiging
 • wijziging van de prestatiebeschrijving en/of tariefbeschikking door de NZa of het uitblijven daarvan terwijl dit wel wenselijk is
 • effectief verminderen van administratieve lasten
 • selectieve inkoop
 • beantwoorden bij (juridische) vragen die leven bij de achterban
 • ad hoc proactief geven van advies en signaleren van ontwikkelingen in de markt waar dat gewenst en nodig is.

Brede kennis van meerdere zorgmarkten

Een andere belangrijke rol die wij voor beroepsverenigingen vervullen is de kennis van de zorgmarkt, ook buiten de betreffende branche. Net als de geschiedenis zich vaak herhaalt, zien wij ook geregeld ‘nieuwe’ ontwikkelingen die zich in een andere branche al hebben voortgedaan. Deze ontwikkelingen herkennen wij direct en door middel van proactieve signalering kan een beroepsvereniging daar veel beter op inspelen. Voor de beroepsvereniging erg nuttig, maar ook voor ons. Want op deze wijze kunnen wij het best een bijdrage leveren aan een goede ontwikkeling van de zorgmarkt.

Helpdesk

Tot slot: waar gehakt wordt, vallen spaanders. In de praktijk gaat er natuurlijk ook wel eens iets mis bij een zorgaanbieder. Een incident kan – indien verkeerd aangepakt – bijzonder kwalijk uitpakken voor de branche als geheel. Veel branche- en beroepsverenigingen bieden de leden actief de mogelijkheid aan om bij problemen gebruik te maken van de diensten van Eldermans|Geerts om dit probleem zo snel mogelijk vakkundig op te lossen. Denk aan hulp bij vragen over controles, toezichtbezoeken van IGJ of de NZa en actuele discussies met verzekeraars over vergoedingen. Vaak kan veel erger voorkomen worden, als je weet wat je moet doen. Het is net als bij en vlam in de pan. Als je weet wat te doen (deksel erop) is het probleem niet zo groot. Gooi je eerst water in de pan, dan loop je het risico op een uitslaande brand met verlies van het hele pand.

 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief