Mr. Céline Peersman is verbonden aan Eldermans|Geerts als advocaat. Zij completeerde de Master Gezondheidsrecht in 2016. Tijdens haar studie liep zij stage bij een juridische dienstverlener in het Gezondheidsrecht en tevens bij een grote ziekenhuisgroep. Na haar afstuderen werkte zij enige tijd bij een Universiteit.

Céline heeft een brede gezondheidsrechtelijke praktijk met speciale aandacht voor onder andere kwaliteitswetgeving (Wkkgz), medezeggenschap van cliënten (Wmcz 2018), de positie van de raad van toezicht en in de vergunningssystematiek van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook adviseert zij regelmatig op het gebied van zorginkoop, zowel in de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg als binnen aanbestedingen in het sociaal domein.

Daarnaast houdt Céline zich veel bezig met juridische vraagstukken inzake de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals dossierinzage, vernietigingsverzoeken en de vertegenwoordiging van wilsonbekwame cliënten in de geneeskundige behandelrelatie.

Céline staat allerlei soorten zorgaanbieders bij maar heeft specifiek de focus op aanbieders van ggz-zorg, (langdurige) verpleging en verzorging en aanbieders binnen het sociaal domein.

Céline heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied gezondheidsrecht geregistreerd.

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerd rechtsgebied.